Du är nu vid innehållet

Så gör du en analys

En hårmineralanalys är enkel och smidig för dig som klient. Samtidigt ger den ger många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Labbet som gör analyserna, Trace Elements Inc., använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Steg 1: Hitta en terapeut

Vi erbjuder en hårmineralsanalys via vår IFM-klinik i Falun där du får ett fast pris á 1600 sek. Analysen kan göras på distans. Letar du andra alternativ finns det flera andra kliniker runtom i Sverige.

Beställ hårmineralanalys

Steg 2: Klippning

Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen nära hårbottnen och i bakre delen av huvudet. Terapeuten delar upp håret och klipper så nära hårbottnen som möjligt. Därefter klipps överflödigt hår bort från provet och kvar lämnas 2,5 – 4 cm från hårrötterna. Den totala mängden hår som behövs är ca 1 msk. Om man inte kan skicka huvudhår kan man ta bitar av naglarna eller könshår. Men tänk då på att resultatet kanske inte visar den allra senaste mineralbalansen eftersom dessa vävnader växer långsammare än huvudhår.

Steg 3: På labbet

När ditt prov anländer till laboratoriet prepareras det för testningen genom ett flertal speciella procedurer som utvecklats av Trace Elements, Inc. Efter omfattande förberedelser placeras ditt prov i provrör. Särskilda syror tillsätts sedan som påbörjar nedbrytningen, eller ”smältningen” av håret. Syrorna i kombination med hög värme gör att ämnena i hårproteinet kan separeras. När väl håret är fullständigt upplöst återstår endast mineralsalterna. Efter att ha blivit till en lösning analyseras sedan mineralerna med hjälp av hyperkänsliga specialinstrument.

Steg 4: Resultatet

Därefter tolkar man resultatet och flera hundra faktorer bedöms, exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller. Även den metaboliska typen bestäms. Trace Elements, Inc. skickar resultatet från din håranalys, komplett med diagram och åtföljande förklaringar samt en fackmässig rapport till din läkare/terapeut. Du kan lära dig mycket om din kropp, och kanske hitta svar som du letat efter i åratal.

Steg 5: Balanseringen

I din analysrapport ingår ett schema över vilka kosttillskott du bör ta. Det är ett program som är skräddarsytt utifrån din ämnesomsättningstyp och dina unika behov. Det är viktigt att du följer rapportens rekommendationer då varje mineral, vitamin och spårämne samarbetar och är synergister till varandra. Samspelet mellan dessa näringsämnen bygger på mångårig forskning och erfarenhet. En balansering tar mellan 2-3 månader. Därefter kan du göra en ny analys för att se hur bilden har förändrats.