Du är nu vid innehållet

Rekommendationer och åtgärder efter en analys

Efter att man har fått tillbaka sitt analyssvar är första rekommendationen att gå igenom resultatet med hårmineralanalysterapeuten. Analyssvaret är omfattande och på många ställen väldigt detaljerat.

En terapeut kan, på ett övergripande plan, förklara analysresultatet samt även se sammanhang som inte står med i rapporten. Utifrån detta ger terapeuten råd kring hur man går vidare, bland annat med hänsyn taget till nedanstående. Står man under läkarbehandling uppmuntras ett samarbete mellan terapeuten och läkaren. Hårmineralanalysterapeuter går igenom en omfattande utbildning inom näringslära, fysiologi, kostrådgivning och hårmineralanalystolkning. Det ger större trygghet, information, inspiration och resultat att få vägledning av en utbildad hårmineralanalysterapeut.

Kostförslag

I analyssvaret finns det noggrant utarbetade förslag till kost och kosttillskott som ger kroppen en bättre förutsättning för hälsa. Rekommendationerna utgår från staplarna i analysen och är endast framtagna för att balansera dessa förhållanden.

Rekommendationerna tar inte ställning till övrig livsstil, eller var du geografiskt bor i världen eller i ditt land samt är inte en mätning av dina överkänsligheter och allergier. Kostrekommendationer från en hårmineralanalys utgår från mätning av mineraler och metaller och är ingen direkt mätning av varken vitaminer, aminosyror eller fettsyror.

Det ges också rekommendationer om vilka födoämnen som man bör äta mera av, med hänsyn tagen till sitt näringsinnehåll. Likaså ges det också rekommendationer om vilka födoämnen som bör minskas/undvikas.

Kosttillskottsrekommendationer

I slutet av analyssvaret finns ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Rekommendationerna är baserade på bland annat faktorer som ämnesomsättningstyp, mineralstatus men också faktorer såsom ålder, kön och livsstil.

Många års forskning ligger bakom dessa högkvalitativa kosttillskott. De är komponerade på ett sådant sätt att de ska ge ett maximalt upptag via mag-/tarmkanalen. Vidare är de också utformade för att samverka effektivt ända in på cellnivå.

Tidsperiod

Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader.

Det är av yttersta vikt att man har kontakt med sin terapeut efter detta, då eventuella förändringar kan komma att behöva göras gällande kosttillskottsrekommendationerna innan en omanalys görs. En omanalys görs därefter.