Du är nu vid innehållet

Om Trace Elements

Trace Elements har sedan 1984 varit ledande på området hårmineralanalyser och näringsmässiga produkter för läkare och hälsoterapeuter. Trace Elements servar flera tusen terapeuter i fler än 46 länder och har utfört fler än 1,5 miljoner hårmineralanalyser.

Om Trace Elements

Trace Elements är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över 1,5 miljoner prover.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver avancerad teknik och Trace Elements Inc använder den mest sofistikerade analysteknik som finns inom ICP-Mass-spektrometri som finns.

Vi mycket stolta över att samarbeta med Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalys.

Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter.

Tolkningen är baserad på analysresultatet och forskning som genomförts av dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements.

Laboratoriets analysresultat, vilket presenteras i den omfattande analysrapporten, skall inte betraktas som diagnostiskt utan endast som en extra informationskälla till den som utför analysen.

Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger. Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige.

Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa.

Vill du läsa mer om Trace Elements? Gå in på: www.traceelements.com