Du är nu vid innehållet

Analysen visar din ämnesomsättningstyp

Med en hårmineralanalys får du veta om du har en långsammare eller snabbare ämnesomsättning. Detta kan påverka exempelvis hur du bryter ner maten, tillverkar hormoner, skapar energi och tendenser till olika symtom och besvär. Den beskriver hur näringsämnen utnyttjas, men också hur effektivt de utnyttjas, på cellnivå.

Analysen visar din ämnesomsättningstyp

Lättast kan kroppens ämnesomsättning liknas vid en motor, där sköldkörteln är gaspedalen.

Sköldkörteln har i sin tur en väldigt stark koppling till binjurarna, vilket gör att binjure- och sköldkörtelfunktionen är av yttersta vikt för den totala ämnesomsättningen.

Snabb eller långsam ämnesomsättning?

En hårmineralanalys visar om du har en långsam (SLOW) ämnesomsättning eller snabb (FAST) ämnesomsättning.

Ämnesomsättningstyperna delas därefter upp i ytterligare fyra underkategorier, det vill säga totalt sett åtta stycken ämnesomsättningstyper.

Underkategorierna bestäms utifrån binjure- och sköldkörtelfunktion, som tillsammans är utslagsgivande både för den hormonella balansen och den totala ämnesomsättningen.

Dessa kategorier indikerar också i vilket stresstadie kroppen befinner sig i, exempelvis alarmstadiet alternativt utmattningsstadiet av stress.

De olika ämnesomsättningstyperna har sina för- och nackdelar. Det är därför viktigt att ha i åtanke att en ämnesomsättningstyp inte är bättre än en annan. Oavsett vilken typ man tillhör är det viktigt att ha en bra balans mellan kroppens mineraler.

Den långsamma ämnesomsättningstypen

En långsam ämnesomsättningstyp har en lägre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att dämpande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha en lägre energinivå/ökad trötthet, ett lägre blodtryck och en lägre kroppstemperatur.

Viktökning alternativt svårigheter med att gå ned i vikt samt sug efter sötsaker och andra raffinerade kolhydrater är också vanligt.

Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.

Den snabba ämnesomsättningstypen

En snabb ämnesomsättningstyp har en högre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Resultatet av detta är att stimulerande mineraler ackumuleras i kroppen.

Personen som har den här ämnesomsättningstypen kan ha för hög energinivå/hyperaktivitet, ett högre blodtryck och en högre kroppstemperatur.

Ett ökat behov av att äta ofta är också vanligt. Vid en balansering kan dessa symtom förbättras, och på sikt till och med försvinna, vilket tyder på en bättre ämnesomsättning i kroppen.