Du är nu vid innehållet

Våra tester

Alpha Plus samarbetar med Smart Labz för att utföra blodprover. Proverna tas på över 100 olika vårdcentraler runt om i landet. Du hittar mer information i länkarna nedan om de olika provtagningspaketen. Vi utför även hårmineralanalys, ett värdefullt hälsotest och en analys som berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna.  Vill du få ytterligare hjälp kan du även kontakta IFM-kliniken (www.ifmkliniken.se) som även utför tester kopplade till funktionsmedicinen.

Våra tester

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys (HMA) är ett värdefullt hälsotest och en analys som berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. I USA säger man ”Hair mineral tissue analysis”, vilket kanske ger en tydligare beskrivning av analysen. Det är en analys som med mycket exakta metoder mäter halten av mineraler i hårvävnaden.

Läs mer om hårmineralanalys

Beställ hårmineralanalys

Blodprover

Genom ett blodprov kan du få viktig information om din nuvarande hälsa. I blodet går det att undersöka saker som inflammation, hormonstatus, näringsbrister, blodsocker, blodstatus, blodfetter samt lever- och njurmarkörer. Ett blodprov kan hjälpa dig att upptäcka och förebygga olika typer av sjukdomar. Du får också information om hur du med din livsstil kan optimera din hälsa.

Läs mer om de olika blodproverna