Du är nu vid innehållet

Om Alpha Plus

Alpha Plus AB utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott via terapeuter, hälsofackhandel och e-handel. Tillsammans med våra framstående samarbetsparters förser vi terapeuter och den svenska hälsofackhandeln med produkter av premiumkvalitet. Forskning och utveckling av nya produkter är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar även för att sprida kunskap som inspirerar till en friskare livsstil och bättre hälsa.

Om Alpha Plus

Vår historia

Alpha Plus AB grundades 1983 av Peter Wilhelmsson. Företaget började som en liten verksamhet i Peters hem i Borås, där han tillsammans med sin fru Richelle förpackade Pau D’Arco te för försäljning till näringsterapeuter runtom i landet. Denna enkla start utgjorde grunden för en resa som har präglats av förändring och tillväxt.

Genom åren har Alpha Plus genomgått olika faser och flyttat flera gånger för att möta den ökande efterfrågan. Från hälsohemmet Strandgården i Vika utanför Falun till industriområdet Ingarvet och slutligen till Roxnäsområdet vid sjön Runn i Falun.

Under de första tio åren växte sortimentet snabbt, samtidigt som utbildningsverksamheten utvidgades för att stödja terapeuter i deras arbete. Vår grundläggande vision har alltid varit att skapa friskare och gladare människor, och den filosofin är en del av vårt företags arv än idag.

Alpha Plus har över 40 års samlad erfarenhet som distributör av högkvalitativa kosttillskott. Genom att kombinera högkvalitativa produkter med expertis inom näring och livsstil har Alpha Plus bidragit till att många människor idag upplever bättre hälsa och välbefinnande.

Även om företagets utseende har förändrats över åren, förblir vår passion för att främja hälsa och välbefinnande oförändrad. Vi fortsätter att bygga på vårt arv och strävar efter att vara en pålitlig partner för terapeuter och en resurs för dem som strävar efter ett friskare och gladare liv.

Funktionsmedicinen och Alpha Plus bidrag till hälsa

Funktionsmedicin är en holistisk medicinsk modell som betraktar kroppen som en helhet, där olika kroppsfunktioner och system är integrerade och påverkas av faktorer som kost, fysisk aktivitet, näring, stress, relationer och genetik. Detta synsätt, grundat av dr Jeffrey S. Bland år 1990, har utvecklats till en global rörelse som nu omfattar över 100 000 utbildade terapeuter världen över.

Sedan Funktionsmedicinen introducerades i Sverige 1991 har Alpha Plus aktivt deltagit i spridningen och tillämpningen av dess principer. Genom att förse terapeuter med högkvalitativa kosttillskott och kunskap anpassade efter deras behov och önskemål spelar vi en viktig roll inom funktionsmedicinen. Vi lyssnar på terapeuterna och utvecklar produkter som är viktiga verktyg i deras arbete med att adressera underliggande orsaker till hälsobesvär hos deras klienter.

Genom vårt engagemang i funktions-medicinen strävar vi efter att vara en viktig pusselbit inom denna disciplin och fortsätta att utveckla produkter och kunskap som stödjer terapeuter och deras klienter på deras hälsoresa.