Du är nu vid innehållet

Miljöpolicy

Alpha Plus miljöarbete utgår från att minska miljöbelastningen ur ett livscykelperspektiv.

Vi väljer att arbeta med leverantörer som delar vår syn på hur vi gemensamt kan minimera miljöpåverkan.

Prioriteringen av miljöarbetet fokuseras där som det i livscykelperspektiv har störst effekt.

Miljöpolicy

När det gäller Alpha Plus produkter, som ofta tillverkas i England, Belgien, Holland, USA och Sverige, men som säljs, används och kasseras i Sverige så gäller just dessa förutsättningar.

Vår analys ur ett livscykelperspektiv visar att det är viktigt att välja förpackningsmaterial på rätt sätt och att välja leverantörer (ofta tillverkare av kapslar, pulver eller tabletter) av våra produkter som i sin tur har en noggrann kontroll av sina leverantörer (leverantörer av ingredienser).

Alpha plus ställer krav på leverantörer att välja ingredienser som har hög kvalitet, hög renhet, som är GMO-fria, ej bestrålats med joniserande strålning och som håller sig under stipulerade gränser för pesticider, tungmetaller, toxiner och mikrober.

Just detta med att våra leverantörer skall ha rigorösa inkontroller av råvaror ser Alpha Plus som extra viktigt.

När det gäller miljöarbetet som våra leverantörer skall leva upp till handlar detta mycket om hållbarhet gällande växter.

A bio-based bottleBiobaserad burk

I vårt aktiva miljöförbättringsarbete har vi nu på ett antal av våra nya produkter tagit det första steget och bytt material i själva burken från vanlig oljebaserad polyetenplast till biobaserad polyetylenplast.

Burken (exklusive lock, etikett och oblat i denna produkt är tillverkad av Green Polyethylene, en biobaserad och fullt återvinningsbar biopolymer tillverkad av sockerrör från Sydamerika.

I dagsläget är det inte möjligt att få tag på lock som passar burken i biobaserat material.

Detta är under utveckling och Alpha Plus kommer konvertera till biobaserade lock när dessa finns tillgängliga.

Givetvis ligger det med i våra planer att även konvertera både linern (det oblat som man bryter när man skruvat av locket och skall komma åt innehållet) samt etiketten.

Båtfrakt vid längre fraktavstånd

Livscykelperspektivet har även visat att frakterna står för en relativt liten del av miljöpåverkan så länge som man väljer båtfrakt för längre frakter.

Rätt och bäst förpackning

Det är av stor vikt att välja förpackningsmaterial på rätt sätt. Vi använder oftast plastburkar till våra produkter.

Vi har fokuserat mycket på detta med plaster, och då i huvudsak av två skäl:

1. Så bra plast som möjligt

Det är oerhört viktigt att plasten inte innehåller ämnen som migrerar in i råvaran och skapar problem för konsumenten. Alpha Plus väljer i första hand HDPE-plast och i andra hand PP eller PET. Vi använder aldrig ftalatinnehållande PVC då dessa kan innehålla upp till 30% ftalater som med tiden skulle kunna migrera in i produkten. Plasten ska alltid vara återvinningsbar, korrekt märkt med retursymbol och inte skall innehålla onödiga additiver.

2. Adekvat förpackningsstorlek

Det är viktigt att minsta möjliga förpackningsstorlek används. Storleken på förpackningen ska anpassas till antalet tabletter/kapslar och mängden pulver. Här stöter vi dock på utmaningar ibland: det finns lagstadgat hur liten textstorleken får vara på en etikett, och i vissa fall måste vi ha en tillräckligt stor burk för att uppfylla regulatoriska krav (lilla bokstaven ”x” får inte understiga 1,2 mm). Vi har även 120 ml burk som minsta storlek för våra produkter av samma anledning.

Återvinningsbara wellpappkartonger

Vi packar våra produkter i wellpappkartonger vid leveranser till kund.

Vi återanvänder kartongerna som kommer från leverantören så långt som det är möjligt själva i våra utleveranser till kund för att spara material.

Minimera miljöpåverkan vid transport till våra kunder

Våra transporter till kund inom Sverige sker med POSTNORD som har ett miljöarbete för att minimera miljöpåverkan.