Du är nu vid innehållet

Vem bryr sig om hjärnan?

Inte tillräckligt många – varför? Kanske är en förklaring att man hittills trott att hjärnan inte kan förändras positivt efter 20-årsåldern då den vuxit klart, utan att hjärnan krymper successivt och hjärnceller bara dör resten av livet. Senaste tidens forskning har dock slagit hål på den gamla myten!

Vem bryr sig om hjärnan?

Hjärnrelaterad ohälsa håller på att gå om de hittills största sjukvårdsområdena; hjärt/kärl, cancer och diabetes i antal drabbade. Sjukdomar som Alzheimers, Parkinson och olika former av demens, men också mildare former av nedsättning av viktiga funktioner i hjärnan har ökat lavinartat i USA och Europa. Det kryper även allt längre ner i åldrarna. Kostnaderna skenar för både individen – genom nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga – och samhället – genom ökat behov av sjukvård. Det är dags att inte bara neurologer engagerar sig, utan att vi alla får kunskap om hur vi kan optimera hjärnan och koppla detta till vad som sker i resten av kroppen.

Kort om hjärnan
Hjärnan är med och påverkar alla organ och dess funktioner i kroppen, stresspåslag, ämnesomsättning, könshormoner, signalsubstanser, sinnena, psyket, våra känslor, minne, koncentration, fokus m.m. Man har funnit att hjärnan faktiskt krymper från ca 25 års ålder. Det som
ändå har revolutionerat området är att man faktiskt nybildar hjärnceller och att man också skapar nya kontakter celler emellan. Detta kallas neuroplasticitet och är orsaken till att vi kan lära oss nytt genom hela livet.

Hipocampus
När det gäller minne intresserar vi oss mest för ett område i hjärnans mitt som heter Hippocampus. Hippocampus kopplar ihop korttids- och långtidsminne, möjliggör lokalsinne, påverkar också viktiga hormonsystem som binjure-, sköldkörtel- och könshormoner samt signalsubstanser. Neuroner (nervceller) kan inte föröka sig genom delning som andra celler gör i kroppen. Däremot kan det skapas nya hjärnceller av stamceller. Dessa stamceller kravlar iväg till hippocampus och om de används bildar de nya friska hjärnceller, redo att minnas nya intryck och binda samman nya färdigheter. Vi kan stimulera nybildning av stamceller genom bl.a.
kosthållning och rörelse.

Funktionsmedicin
Den funktionsmedicinska modellen (Functional Medicine) har Alpha Plus, med Peter Wilhelmsson i spetsen, undervisat om i Sverige sedan 90-talet. Med den har man sedan länge haft framgång med att bromsa nedbrytande förlopp i hjärnan och även återställa funktioner som man tidigare inte trodde var möjligt.

Vetskap om att kroniska sjukdomstillstånd utvecklas under lång tid och drivs på av dålig miljö, genetiskt arv, dålig kost och livsstil har utvecklat en behandlingsmodell som tar hänsyn till alla dessa faktorer. Ju tidigare en behandling sätts in i förloppet, desto lättare att få bra resultat. Inom funktionsmedicinen är det aldrig bara en insats som krävs, utan många i kombination. Läs mer om funktionsmedicin på www.funktionsmedicin.se.

Tidiga symptom
Begynnande förändringar yttrar sig subtilt och kommer smygande. Kanske som försämrat minne och koncentrationsförmåga, svårare att slutföra uppgifter, försämrad huvudräkning, svårt att hitta ord/komma ihåg namn/telefonnummer, ”hjärndimma” – ”foggy brain”.

VAD PÅVERKAR HJÄRNANS FUNKTION NEGATIVT? 

  • Arv: Gener samt föräldrar- och far-/morföräldrargenerationens livsstil.
  • Trauma: skada, stress; psykisk/emotionella problem, slag mot huvudet/olyckor etc.
  • Livsstil och kost: För lite och dålig sömn, mycket stress utan återhämtning, stillasittande, kost med lite grönsaker och fiber, mycket färdiglagat med smak-, färg- och konserveringstillsatser.
  • Infektioner och miljö: Dolda infektioner, miljögifter som kvicksilver, bekämpningsmedel, plaster, kemikalier, skönhetsprodukter med kemikalier.

Dessa negativa faktorer skapar i sin tur fysiologiska processer som: inflammation, insulinresistens, oxidativ stress, näringsobalanser och toxicitet (förgiftning).

VAD PÅVERKAR HJÄRNANS FUNKTION POSITIVT

  • Motion: Ökad blodcirkulation syresätter och levererar näringsämnen till hjärnan. Daglig 30 minuters promenad med ökad puls räcker.
  • Stimulans: Konst, musik, dans, lösa korsord, nya utmaningar, massage, m.m. kan stimulera hjärnan till bättre funktion och hälsa.
  • Sanera infektioner och toxiner: Sök hjälp hos näringsterapeut för att stötta kroppens avgiftningsförmåga. En regelbunden ”detox” under kortare eller längre period är ett stöd. Åtgärda dolda kroniska infektioner, t.ex. borrelia
  • Anti-inflammatorisk kost: Medelhavs-, paleo-, vegankost med minimalt med socker och raffinerade kolhydrater. Ät istället rejält med färggranna grönsaker och bär, hälsosamma fetter och mycket kryddor (gurkmeja, rosmarin och kakao).
  • Kosttillskott: Beroende på vad individen behöver; zink, MCT-olja, EPA/DHA-olja, metylerade B-vitaminer, acetyl-L-karnitin, Liposomal Glutation,serin, C-vitamin, D-vitamin, probiotika samt örter som ashwaganda, ginkgo biloba, bacopa osv. En Alpha Plus näringsterapeut (aterforsaljare.alphaplus.se) kan vägleda vilken kombination av produkter som verkar bäst för individen
  • Livsstil-/behandlingar: Yoga, meditation, djupandning, 8–9 timmars sömn, massage mm.

FRAMGÅNGAR MED FUNKTIONSMEDICINSK BEHANDLING AV KOGNITIVA NEDSÄTTNINGAR

Funktionsmedicinska läkare/forskare som dr. Daniel Amen, dr. David Perlmutter och dr Dale Bredesen arbetar efter en integrativ behandlingsform baserat på den funktionsmedicinska modellen. Bredesen har funnit minst 34 olika bidragande och samverkande faktorer som driver den nedbrytande processen i hjärnan hos alzheimerpatienter. Om man först tar reda på vilka faktorer som varje enskild individ är drabbad av, kan man åtgärda dem alla, eller i alla fall det stora flertalet.

Bredensens försökspersoner har (om de inte har kommit till slutfasen i sjukdomsutvecklingen) kunnat få tillbaka funktioner och i vissa fall blivit helt återställda i hela 9 av 10 fall med hjälp av en personanpassad, livsstils- och näringsinriktad behandling.
De flesta av dagens forskningsprojekt inom demenssjukdomar som Alzheimer försöker hitta en mekanism, som kan leda till ett läkemedel. Enligt Bredesen är det orsaken till att man trots enorma ekonomiska anslag under lång tid, inte fått fram något som hjälper, eller ens hejdar förloppet nämnvärt. Bredesens behandlingsprotokoll innefattar just de moment som är beskrivna ovan. Det är krävande för patienten, men det ger resultat!

I Sverige står Alpha Plus i spetsen med att vidareutbilda terapeuter i behandlingsmetoder som ger en friskare hjärna.

Mvh / Peter Wilhelmsson

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.