Du är nu vid innehållet

Vad är det som är så bra med en detox?

Människan utsätts för gifter varje dag. Dessutom exponeras vi för fler och mer giftiga ämnen än förr. Men trots exponering och upplagring av dessa toxiner har vår kropp en fantastisk förmåga att sekund för sekund, minut för minut och dag för dag fånga upp farliga ämnen i kroppen och sköta sin egen detox.

Vad är det som är så bra med en detox?

Vissa av oss är bättre, och vissa sämre på att bearbeta och utsöndra toxinerna på grund av genetiska skillnader. Men gemensamt för oss alla är behovet av tillräckliga mängder antioxidanter, fytonäringsämnen, vitaminer, mineraler och aminosyror för att leverns avgiftningssystem ska kunna bryta ned kemikalier och tungmetaller för att sedan oskadliggöra dem och utsöndra dem via urin eller avföring. Vår näringsstatus är en viktig nyckel för att vi ska kunna bli av med farliga miljögifter och våra viktigaste detoxorgan som arbetar dygnet runt för att avlägsna miljögifter – är lungorna, huden, levern, lymfan, njurarna och tarmen. När du stödjer dessa med rätt typ av kost, näringstillskott, övningar och behandlingar, så effektiviseras kroppens avgiftning.

Varför detoxa?
Varje år skickas mer än 2,7 miljarder kilo kemikalier ut i vår luft, våra vattendrag och på vår planet. Det finns dessutom redan hundratusentals ton tungmetaller lagrade i naturen, i vår närmiljö, på våra kontor och i våra kroppar – varje familjemedlem bär en cocktail av upp emot flera hundra olika ämnen som inte finns naturligt i miljön.

Alla människors blod och vävnader innehåller idag betydelsefulla mängder sjukdomsalstrande kemikalier. I en studie på tio nyfödda barn i USA fann man i genomsnitt 200 kemikalier och föroreningar i navelsträngsblodet. 18 olika dioxiner (miljögift) hittades i proverna. I kosmetika och hygienprodukter kan man hitta samma ämnen som också används som mjukgörare i plastfolie (ftalater), PVC-plast och i bekämpningsmedel.

År 2002 innehöll 80 % av deodoranter, parfym och hårspray/-mousse och -gelé ftalater, en grupp ämnen som kan vara mycket giftiga och som bla är förbjudna i leksaker. Dessutom finns en hel del ftalater i tex plastfolie och plastburkar som används inom livsmedelsindustrin och i våra hushåll. Flera undersökningar har visat att de flesta av de livsmedel vi äter idag innehåller toxiska tillsatser, färgämnen eller bekämpningsmedel.

Av 65 000 livsmedelsprover som analyserades av EU´s Food and Veterinary Office 2014, innehöll 46 % av proverna rester av bekämpningsmedel. Värstingen var en paprika med 29 olika gifter. Av de prover där gifthalten har en omedelbart negativ effekt på hälsan kom 60 % från vindruvor.

Dessa kemikalier är starkt kopplade till den allt ökande förekomsten av hormonstörningar, infertilitet, cancer, diabetes och många andra sjukdomar. Minst 35 % av alla kemikalier vi får i oss har visat sig kunna skada hjärnan, speciellt när den är under utveckling. I dag tror man att 25 % av alla vuxna har kroniska sjukdomar kopplade till tungmetallförgiftning – tungmetaller samlas i kroppen och ger till att börja med symptom som huvudvärk, blodbrist (anemi), yrsel, förvirring, matsmältningsbesvär, håravfall, muskelsmärta, hudutslag, minnesförlust samt kognitiva besvär innan det utvecklas till mer kroniska tillstånd.

Läkemedelsrester i vårt dricksvatten har negativa effekter på både fiskbeståndets och vår egen hälsa, speciellt när det gäller en normal hormonutveckling och funktion. Fisken de flesta av oss äter innehåller ofta kvicksilver och toxiska kemikalier. Kemikalier från datorer, textilier, smink och elektronik är vanliga hos den yngsta generationen. Många experter påstår att den generation som föddes på 2000-talet kommer att få betydligt fler kroniska sjukdomar i allt yngre åldrar med följden att de inte kommer att leva lika länge som sina föräldrar.

Må bättre, bli friskare, lev längre
Den viktigaste orsaken till en reningskur – detox – är för att vi skall  må bättre och göra oss av med gifter som skapar sjukdom i dag eller i framtiden. Erfarenhet av gamla tiders beprövade avgiftningskurer tillsammans med modern forskning, visar att det är värdefullt att rensa kroppen från gifter och slaggprodukter regelbundet. Flera miljoner analyser på urin, hår, saliv, blod och avföring visar att när vi detoxar på rätt sätt och intar rätt typ av näring, påverkas våra avgiftningsorgan i en positiv riktning och kroppen kan lättare sköta den naturliga avgiftningsprocessen. När vi frigör mer kemikalier och tungmetaller än vi samlar på oss, förebygger vi många symtom och besvär. Vi har alla behov av att detoxa, både kortsiktigt för att hjälpa de kroppssystem som är överbelastade, samt långsiktigt för att utsöndra fler gifter än vi samlar på oss.

Att arbeta för en renare miljö, en renare vardag och att stödja kroppens arbete med att utsöndra lagrade kemikalier leder till en bättre hälsa och minskad risk för kroniska sjukdomar.

Viktiga gifter att undvika:

  • Metaller: Arsenik, bly, kvicksilver, kadmium, aluminium m.m.
  • Kemikalier: Parabener, bensen, fungicider, pesticider, dioxin, akrylamid, PCB, PBDEs, ftalater, bisfenol A
  • Tillsatser i maten: E 102 (Tartrazin), E 110 (Para-orange, ”Sunset yellow”), E 123 (Amarant), E 124 (Nykockin), E 129 (Allurarött AC), E 151 (Briljantsvart BN/svart PN), E 210  Bensoesyra), E 212 (Kaliumbensoat), E 213 (Kalciumbensoat), E 216 (p-Hydroxibensoe-syrapropylester), E 220 (Svaveldioxid), E 221 (Natriumsulfit), E 223 (Natriumdisulfit), E 226 (Kalciumsulfit), E 249 (Kaliumnitrit), E 320 (Svaveldioxid), E 512 (Tennklorid), E 621 (Mononatriumglutamat), E 951 (Aspartam), E 954 (Sackarin, sackarinater).
  • GMO-mat: speciellt raffinerad mat och kött innehållande majs och soja, majsstärkelse, majssirap, GMO-potatis, GMO-soja, GMO-raps.