Du är nu vid innehållet

Tungmetaller och hårmineranalys!

Tungmetaller och hårmineranalys!

I vår dagliga miljö blir vi exponerade mer eller mindre för giftiga/toxiska metaller, bland annat så kallade tungmetaller. Dessa tungmetaller kan påverka vår hälsa negativt även om den ackumulerade mängden inte är särskilt hög. Det ska då också tas i beaktande att vi alla har olika förmågor till avgiftning, både bättre och sämre, dels genetiskt via vårt DNA men också förvärvat genom olika livsstilsval som kan leda till en nedsatt/ökad avgiftningsförmåga.

En hårmineralanalys mäter nedanstående tungmetaller. Dessa tungmetaller förekommer frekvent i vår omgivning och kan ge olika diffusa och/eller kraftiga symtom, men även kliniska diagnoser. Du får också exempel på var de kan finnas i vår omgivning.

Antimon (Sb): Dricksvatten, industri, textilier, plaster
Uran (U): Dricksvatten, lättbetong (blåbetong)
Arsenik (As): Dricksvatten, jord, tobak, kosmetika, öl
Beryllium (Be): Kolförbrännande industri/tillverkning
Kvicksilver (Hg): Fisk & Skaldjur, amalgamfyllningar
Kadmium (Cd): Tobak/Snus, batteritillverkning, smältverk
Bly (Pb): Färg, kosmetika, keramik
Aluminium (Al): Kokkärl, folie, bakpulver, deodoranter, öl- och läskburkar

Exempel på symtom av exponering för tungmetaller:
• Trötthet
• Huvudvärk
• Hudproblem
• Feber
• Förkylningar
• Muskelvärk
• Stelhet
• Ångest, Nedstämdhet
• Minnesförlust, Förvirring
• Diarré/Förstoppning
• Illamående

Uran är ett exempel som ofta syns i analysen där personen i fråga antingen bor eller har bott i ett område med uranrik jord. Uranrik jord har vi bland annat i Uppsalatrakten.

Lämna en kommentar på Tungmetaller och hårmineranalys!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *