Du är nu vid innehållet

Tarmbakterier påverkar immunförsvaret

 

Fler och fler barn utvecklar allergier och forskare har nu starka bevis för att en av de ledande teorierna stämmer – att barnens tarmbakterier påverkar autoimmuniteten.

Det finns ett flertal teorier om varför rika, industriländer upplever en allergisk epidemi som inte påverkar fattigare länder. En av de mest lovande har varit att utvecklingen av renhållning och hygien har skapat en situation där barnens immunsystem inte tillåtits ”träna upp sig” och lärt sig bekämpa patogener på rätt sätt.

En ny studie från Finland stöder nu den teorin.

I tre år har forskare vid Aaltouniversitetet samlat avföringsprover från fler än 200 spädbarn i Finland och Estland likväl som från fattiga Karelen i Ryssland.

De såg en tydlig skillnad på proverna ifrån Finland och Estland jämfört med dem från Karelen. I Finland och Estland domineras mikrobiomet i tarmen av bakteroider (förruttnelsebakterier) som kan undertrycka kroppens immunrespons.

”Hos de finska och estniska spädbarnen, där bakteroider dominerar, är tarmens mikrobiom väldigt tyst” säger en av forskarna. ”Vi tror att detta gör dem mer mottagliga senare, för starka inflammationsstimuli”.

Hos de karelska spädbarnen dominerade bifidobakterier och under de första tre åren hade de ett mycket större spann av bakterier i avföringen – bevis för att de exponerats för ett större spann patogener.

Forskarna tror att det karelska mikrobiomet i större utsträckning liknar det människan utvecklats med, och dominansen av bakteroider är ett ”mycket färskare fenomen som kan relateras till ökad renlighet och levnadsstandard”.

Tillskott med probiotika för att lindra allergier

På senare tid har många studier funnit länkar mellan probiotika och lindrigare allergier. Forskare i USA har t ex nyligen sett att mjölksyrabakterien Bifidobacterium longum KACC 91563, lindrat effekterna av matallergi. Det finns också flera studier som visar att probiotika kan hjälpa vid allergisk rinit, dvs hösnuva. 2015 gjordes en kritisk granskning i the American Journal of Rhinology & Allergy, som visade att probiotika markant förbättrade livskvalitén för människor med allergisk rinit.

Probiotika är ”goda” bakterier som finns naturligt i tex yoghurt. Men en mer komplex och koncentrerad dos med flera olika typer av bakterier finns i tillskott. Forskarna blir mer och mer entusiastiska när det gäller att använda probiotika för att stärka immunresponsen.

De goda bakterierna balanseras i tarmen där den största delen av vårt immunsystem huserar – vilket de finska forskarna nu hittat än mer tydliga bevis för – och reducerar inflammation i tarmen samt hämmar inflammatoriska kemikalier inblandade i allergiska reaktioner.

Enkelt uttryckt – om  matsmältningssystemet inte fungerar som det ska, fungerar inte heller immunsystemet bra och risken för allergier ökar.

Källor

 

Läs mer

 

Lämna en kommentar på Tarmbakterier påverkar immunförsvaret

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.