Du är nu vid innehållet

Stress och tarmfloran

Stress är en orsak till att magproblemen blir vanligare. Det är ju inte för inte magkatarr heter stressmage i folkmun. Vi ger råd vad du kan göra för att dra ner på stressen och lindra effekterna på tarmfloran.

Stress och tarmfloran

Tarmen – “Vår andra hjärna”
I tarmen finns flera miljoner nervtrådar och neuroner som tillsammans utgör det enteriska nervsystemet. Detta system kallas ibland för ”den andra hjärnan” eftersom matstrupen, magen och tarmarna täcks av ett hölje med vävnad som innehåller samma signalsubstans som i hjärnan. Det autonoma nervsystemet och det enteriska nervsystemet är nära sammankopplade. Kommunikationen mellan hjärnan och tarmen sker via vad som kallas gut brain axis – vilket huvudsakligen utgörs av vagusnerven. Vagusnerven sträcker sig från längst ner längst bak på hjärnan, hela vägen ner till tjocktarmen. Därifrån förgrenar den sig ut till ett flertal viktiga organ. Därför kan de känslor vi upplever ge fysiska symtom, som vid stress.

Detta händer i tarmen vid stress
Vid stress utsöndras bland annat hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Förr i tiden kunde dessa hormoner hjälpa oss att bli lite extra alerta och reaktionssnabba vid till exempel en hotfull situation. I dagens samhälle uppstår hotfulla situationer inte längre i lika hög grad, men samma stressrespons aktiveras i kroppen om vi till exempel är sena till jobbet eller oroar oss över ekonomin. Om vi dessutom håller höga stressnivåer under längre perioder eller inte får utlopp för stressen så kan stresshormonerna ligga kvar i blodomloppet vilket kan ha en negativ effekt på hälsan.

Stresshormonerna är framförallt ogynnsamma för balansen i tarmfloran – de godartade bakterierna minskar i antal medan de elakartade bakterierna trivs och förökar sig. Detta kan bland annat leda till problem med matsmältningen och magproblem som diarré och förstoppning. I längden kan obalans i tarmfloran även leda till ett flertal andra hälsoproblem.

Så hanterar du stress och tar hand om tarmfloran
I dagens samhälle är stress en naturlig del av livet och det är i princip omöjligt att eliminera stress helt och hållet. Det vi däremot kan göra är att lära oss att hantera stress bättre och ta hand om vår kropp på ett sådant sätt att vi kompenserar för den negativa effekten av stress. Här nedan följer en lista med tips för hur vi kan motverka stressen och dess hälsoeffekter.

  1. Stärk tarmfloran ta hand om de goda tarmbakterierna! Genom att se till att de goda tarmbakterierna får den mat de vill ha och att de trivs, kan vi skapa bättre förutsättningar för en balanserad tarmflora. De goda magbakteriernas favoritföda är växtfibrer, som även kallas prebiotika. Se därför till att få in rikligt med färska frukter och grönsaker i din dagliga kost. Det går även att fylla på med goda bakterier via både kosttillskott med probiotika och till viss del via maten till exempel fermenterade grönsaker.
  2. Motion gynnar tarmhälsan då det bland annat sätter igång tarmaktiviteten men gör också att vi blir mer resistenta mot stress och allmänhälsan förbättras.
  3. Sov ordentligt – sömn påverkar också vår maghälsa och immunförsvar.
  4. Meditation eller yoga, kan hjälpa normalisera stressnivåer men även skapa resistens mot framtida stress.
  5. Kom ihåg att allt hänger ihop – se till att få en bra balans mellan träning, sömn, stresshantering och bra varierad kost så att dina goda tarmbakterier gynnas.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.