Du är nu vid innehållet

Störd tarmflora kopplat till typ 2-diabetes

Störd tarmflora kopplat till typ 2-diabetes

Det börjar bli allt mer känt hur tarmens bakterier påverkar hälsan på en mängd olika sätt.
På senare år har man även kunnat koppla en störd tarmflora till diabetes typ 2. En upptäckt som har betydelse både för att kunna förebygga och behandla sjukdomstillståndet.

Cirka 350 000 svenskar har typ 2-diabetes, vilket utgör 3-4 procent av befolkningen. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir och man räknar med att över en miljon människor i Sverige bär på arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes. Faktorer som vikt, motion och kost spelar här en betydande roll. Genom forskning har man även kunnat se en stark koppling mellan en störd tarmflora och typ 2-diabetes.

Tarmbakterier kopplat till typ 2-diabetes
Vid en amerikansk studie (1) som publicerades i mars 2017, tittade man på hur människor utvecklar metaboliskt syndrom, ett samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar som inkluderar fetma, obalanserade kolesterolnivåer och insulinresistens. Forskarna såg då en koppling mellan typ 2-diabetes och bakterier som invaderar tarmslemhinnan.

Studien leddes av professor Andrew Gewirtz, som specialiserat sig på forskning om medfödd immunitet, mikrobiom, tarminflammation och diabetes. Försökspersonerna som ingick i studien rekryterades via Veterans Administration Hospital i Atlanta och hade inga större hälsoproblem, annat än typ 2-diabetes. Prover från tjocktarmen studerades, tillsammans med individernas medicinska historia och gastrointestinala besvär.

Man såg förändringar i tarmbakterier som kan förknippas med metabola sjukdomar, inklusive fetma och typ 2-diabetes. Forskarna drog slutsatsen att tarmens bakterier tränger in i epitelcellerna som ger upphov till inflammation vilket leder till insulinresistens. Forskarteamet från Institute for Biomedical Sciences i Georgia State menar att resultaten har gett dem en inblick i hur människor utvecklar insulinresistens, vilket kan leda till typ 2-diabetes.

Indolpropionsyra i serumet skyddar mot typ 2-diabetes
En annan studie (2) som utfördes vid Östra Finlands universitet, som publicerades i april 2017, visar att en hög koncentration av indolpropionsyra i serumet skyddar mot typ 2-diabetes. Indolpropionsyra är en metabolit som produceras av tarmbakterier, och dess produktion ökar med en fiberrik kost. Enligt forskarna ger upptäckten ytterligare inblick i rollen av tarmbakterier i samspelet mellan diet, ämnesomsättning och hälsa.

Man jämförde två grupper som deltog i Finlands Diabetes Prevention Study, DPS. Forskarna undersökte serummetaboliten hos 200 deltagare med nedsatt glukostolerans. Man jämförde sedan resultaten av dom som utvecklat typ 2-diabetes inom de första 5 åren, med dom som inte utvecklade sjukdomen inom den 15-åriga uppföljningen. De största skillnaderna i de metaboliska profilerna hos de som utvecklade typ 2-diabetes och de som inte, observerades i koncentrationerna av indolpropionsyra och vissa lipidmetaboliter. Forskarna drog slutsatsen att en hög koncentration av indolpropionsyra i serum som produceras av tarmbakterierna verkar ha en skyddande effekt mot diabetes och främja insulinsekretion av pankreatiska beta-celler, som kan förklara skyddseffekten.

Specifika tarmbakterier kopplat till typ-2 diabetes

En rysk studie (3) från 2015 visade att närvaron av vissa bakterier i tarmen kan kopplas till utvecklingen av typ 2-diabetes. Forskarna analyserade sammansättningen av tarmbakterierna i 92 patienter. Här ingick 20 patienter med typ 2-diabetes, 48 friska människor utan några kroniska sjukdomar och 24 personer som visade tecken på en metabolisk störning som läkare hade diagnostiserat som prediabetes – ett tillstånd som kan leda till utvecklingen av typ 2-diabetes över tiden.

Bakterier var ”fokuspunkten” i studien och man kunde länka nivån av glukosintolerans med närvaron av tre specifika typer av mikrober: Blautia, Serratia och Akkermansia bakterier. Forskarna såg att dessa dåliga bakterier fanns närvarande i en mycket större mängd hos de som var prediabetiker och diabetiker jämfört med de med normal glukosintolernas. Forskarna kunde även länka ökade nivåer av de goda tarmbakterierna bifidobakterier till normal glukosintolernas. Dessa resultat visar att det finns ett samband mellan vissa typer av tarmbakterier och metalliska störningar.

Förändrad tarmflora kan orsaka diabetes
Forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin (4) kunde genom en studie se att det finns en koppling mellan tarmbakterier och diabetes typ 2. Människans kropp innehåller 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler. Inuti våra kroppar finns det alltså en enorm mängd bakteriegener utöver generna i våra egna celler – det så kallade metagenomet. Man studerade och jämförde metagenomet hos 145 kvinnor som antingen hade diabetes, nedsatt glukosintolerans, eller normal glukosintolerans.

Studien, visade att friska kvinnor har ett annorlunda metagenom med bland annat fler tarmbakterier som producerar en fettsyra som sedan tidigare har kopplats till gynnsamma hälsoeffekter. Enligt forskarna finns det ett starkare samband mellan tarmfloran och diabetes än mellan diabetes och det vi tidigare sett som riskfaktorer. Forskarna menar att att detta kan användas för att kunna se vilka personer som riskerar att utveckla diabetes och därmed också utveckla bättre behandlingar för att bygga upp tarmfloran.

För bara ett tiotal år sedan var det knappt någon som brydde sig om tarmflorans betydelse för hälsan. Nu är det ett stort fokus inom forskning och ett hett ämne inom hälsobranschen. Tarmfloran har utan tvekan en enorm betydelse för att slippa en mängd olika sjukdomstillstånd – fysiska som psykiska. Ärftlighetsfaktorn och livsstilsfaktorer spelar givetvis även det en stor roll, men att värna om sin tarmmiljö är utan tvekan en huvudnyckel till ett friskare liv.

Källor och referenser:

(1) Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology journal. – https://www.cmghjournal.org/article/S2352-345X(17)30075-9/fulltext

(2) University of Eastern Finland. ”Intestinal bacteria may protect against diabetes.” ScienceDaily. ScienceDaily, 11 April 2017. www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170411090159.htm.

(3) Certain gut bacteria linked to type 2 diabetes, reveal Russian scientists – https://www.news-medical.net/news/20151221/Certain-gut-bacteria-linked-to-type-2-diabetes-reveal-Russian-scientists.aspx

(4) Förändrad tarmflora kan orsaka diabetes – https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Forandrad-tarmflora-kan-orsaka-diabetes.aspx

Lämna en kommentar på Störd tarmflora kopplat till typ 2-diabetes

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *