Du är nu vid innehållet

Så skapar gluten läckande tarm

Så skapar gluten läckande tarm

Inom funktionsmedicin ses graden av och funktionen hos tarmens genomsläpplighet som en viktig funktion för att bevara hälsa. En läckande tarmslemhinna, där oönskade partiklar från tarmen kan tränga in i blodbanan, är en grundorsak till många sjukdomar.

Gluten, tillsammans med miljömässiga faktorer, vissa läkemedel, mikrober och endotoxiner kan orsaka genomsläpplig tarmslemhinna.

  • Gliadin är ett glykoproten som finns i gluten. Gliadin utlöser den antikroppsrektion som orsakar de för celiaki karaktäristiska skadorna på tunntarmens slemhinna.
  • Zonulin är ett protein som modulerar genomsläppligheten i de täta “dalarna” mellan cellerna i tarmväggen.
  • Lipopolysackarider består av fettsyror och sammansatta kolhydrater (polysackarider). De förekommer på gramnegativa bakteriers yttre membran. När dessa bakterier dör och frigör toxiner kan immunsystemet reagera kraftigare på dessa än på själva sjukdomen.
  • tTG, vävnadstransglutaminas (tissue TransGlutaminase), är ett kalciumberoende enzym som korslänkar proteiner och som agerar som autoantigen vid celiaki.Samverkan mellan dessa ämnen skapar den patologiska immunrespons som resulterar i inflammation i tarmens slemhinna.

Att gluten och vete inte är bra för vissa människor har diskuterats länge. Redan på 1950-talet upptäckte en läkare att några av deras patienter blev sjuka av att äta vete.

Sedan dess har antalet som får celiaki ökat och det tror forskarna beror på vår moderna livsstil. Man har också kunnat se att i länder som Sverige där barn får i sig mycket gluten som små (gluten finns i välling och mycket annan industritillverkad barnmat) så ökar antalet som får celiaki.

 

En av världens främsta forskare på området, Alessio Faisano, https://theglutensummit.com/team/alessio-fasano/ och att hans forskningsteam år 2000 upptäckte att zonulin kunde påverka och reglera tarmens genomsläpplighet, och att en överproduktion av zonulin kan bidra till en rad autoimmuna sjukdomar, inklusive typ 1 diabetes, celiaki och MS. Hans forskningsteam har publicerat flera hundra rapporter om gluten. Du kan läsa mer på: https://www.glutenfreesociety.org/dr-fasano-on-leaky-gut-syndrome-and-gluten-sensitivity/ och https://celiac.org/provider/alessio-fasano-md

Lämna en kommentar på Så skapar gluten läckande tarm

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.