Du är nu vid innehållet

Så kan du som man optimera din prestation

Att man har en bra näringsstatus och kemisk balans i kroppen har en stor betydelse för prestationsförmågan – både den fysiska och mentala. Näringsbrister, obalanser mellan näringsämnen, hög stress och hormonobalanser påverkar dina fysiska och kognitiva förmågor och din hälsa som helhet. Här tänkte jag fokusera på hur mannen kan optimera sin prestation med hjälp av en hårmineralanalys (HMA).

Så kan du som man optimera din prestation

Nivåerna av näringsämnen och dess förhållanden till varandra bestämmer hur väl dina celler fungerar. Genom en hårmineralanalys kan man få en tydlig bild över sin mineralstatus och balansen mellan viktiga näringsämnen i kroppen. Man får även en bra inblick i förekomsten av toxiska element och hur det står till med hormoner och kroppens kemi. Utifrån den information kan man därefter vidta åtgärder för att optimera prestationen, välmåendet och helhetshälsan.

Män har cirka 10 gånger mer testosteron än kvinnor. Bra testosteronnivåer har en stor betydelse för mannens fysiska och psykiska hälsa och inte minst för prestationsförmågan. Könshormonet är ett anabolt hormon som hos män huvudsakligen produceras i testiklarna, men även i binjurarna. Det fungerar bland annat muskeluppbyggande genom att stimulera proteinsyntesen. Det främjar även fettförbränningen och har betydelse för benmassan. Eftersom testosteron är ett steroidhormon så är kolesterol och fett viktigt för produktionen tillsammans med en rad binjurehormoner.

Generellt påverkas testosteronutsöndringen av träning och tillräckligt med protein och fett i kosten. När man sover utsöndras som mest testosteron och sömnbrist flera dagar i rad kan därmed ge lägre testosteronnivåer (1). Det finns även ett samband mellan D-vitaminbrist och låga nivåer av testosteron. (2). Zink har dessutom en stor betydelse för att mannen ska kunna producera tillräckligt med testosteron (3).

Test visar prestationsförmågan

Genom att analysera mineralnivåerna och förhållandet mellan olika näringsämnen återspeglas aktiviteten hos körtlar som bestämmer metabolisk aktivitet, såsom sköldkörteln och binjurarna. Många mineraler krävs också för produktion av energi inom cellerna och på så sätt kan en hårmineralanalys hjälpa till att bedöma energiproduktionen och därefter kan åtgärder vidtas. Med ökad cellulär energiproduktion förbättras individens funktion, vilket gör att man kan prestera bättre och man blir mer motståndskraftig mot stress. Till exempel indikerar mycket låga nivåer av kalcium och magnesium att stressen har kommit till en skadlig nivå eftersom kroppen utsöndrar dessa mineraler i stressreaktionen “kamp- eller flyktresponsen”.

En hårmineralanalys kan även visa din metaboliska typ. Vissa människor metaboliserar kolhydrater och fett i en snabbare takt än andra. Här kan mineralnivåerna och förhållanden mellan dem hjälpa till att bestämma denna hastighet. Det gör det även möjligt att därefter anpassa kost och näringsintag för att balansera och optimera energiproduktionen. Eftersom förhållandet mellan kalcium och magnesium ger ledtrådar till personens glukostolerans och kan man på så sätt justera kolhydratintaget så att det ligger på en bra nivå. Proteinutnyttjande är en annan aspekt som reflekteras av mineralnivåer. Fosfornivåer speglar proteinsyntesen och vid låga nivåer återuppbygger man inte vävnad tillräckligt snabbt med ett kataboliskt tillstånd som följd.

En hårmineralanalys kan som sagt ge dig en personlig rapport och många svar på vad som faktiskt försiggår i din kropp. Det ger dig de verktyg du behöver för att förbättra din hälsa och ditt välmående på alla områden – fysiskt, mentalt och emotionellt.

Källor:

(1) R. Leproult, E. Van Cauter. Effect of 1 Week of Sleep Restriction on Testosterone Levels in Young Healthy Men. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 2011; 305 (21): 2173 DOI: 10.1001/jama.2011.710

(2) 19. Pilz, S., et al. “Effect of Vitamin D supplementation on testosterone levels in men.” Hormone and Metabolic Research 43.3 (2011): 223.

(3) Zinc status and serum testosterone levels of healthy adults. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8875519

1 Kommentar

Delta i diskussionen

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.