Du är nu vid innehållet

Så kan du som man optimera din prestation

Att man har en bra näringsstatus och kemisk balans i kroppen har en stor betydelse för prestationsförmågan – både den fysiska och mentala. Näringsbrister, obalanser mellan näringsämnen, hög stress och hormonobalanser påverkar dina fysiska och kognitiva förmågor och din hälsa som helhet. Här fokusera vi på hur mannen kan optimera sin prestation genom att få en helhetsbild över kroppens mineralstatus och balansen mellan viktiga näringsämnen.

Så kan du som man optimera din prestation

Nivåerna av näringsämnen och dess förhållanden till varandra bestämmer hur väl dina celler fungerar. Genom en hårmineralanalys kan man få en tydlig bild över sin mineralstatus och balansen mellan viktiga näringsämnen i kroppen. Man får även en bra inblick i förekomsten av toxiska element och hur det står till med hormoner och kroppens kemi. Utifrån den information kan man därefter vidta åtgärder för att optimera prestationen, välmåendet och helhetshälsan.

Män har cirka 10 gånger mer testosteron än kvinnor
Bra testosteronnivåer har en stor betydelse för mannens fysiska och psykiska hälsa och inte minst för prestationsförmågan. Könshormonet är ett anabolt hormon som hos män huvudsakligen produceras i testiklarna, men även i binjurarna. Det fungerar bland annat muskeluppbyggande genom att stimulera proteinsyntesen. Det främjar även fettförbränningen och har betydelse för benmassan. Eftersom testosteron är ett steroidhormon så är kolesterol och fett viktigt för produktionen tillsammans med en rad binjurehormoner.

Testosteron och träning
Generellt påverkas testosteronutsöndringen av träning och tillräckligt med protein och fett i kosten. Forskning har visat att när man sover utsöndras som mest testosteron och sömnbrist flera dagar i rad kan därmed ge lägre testosteronnivåer. Det finns även ett samband mellan D-vitaminbrist och låga nivåer av testosteron. Enligt andra studier har zink dessutom en stor betydelse för att mannen ska kunna producera tillräckligt med testosteron.

Test visar prestationsförmågan
Genom att analysera mineralnivåerna och förhållandet mellan olika näringsämnen återspeglas aktiviteten hos körtlar som bestämmer metabolisk aktivitet, såsom sköldkörteln och binjurarna. Många mineraler krävs också för produktion av energi inom cellerna och på så sätt kan en hårmineralanalys hjälpa till att bedöma energiproduktionen och därefter kan åtgärder vidtas. Med ökad cellulär energiproduktion förbättras individens funktion, vilket gör att man kan prestera bättre och man blir mer motståndskraftig mot stress. Till exempel indikerar mycket låga nivåer av kalcium och magnesium att stressen har kommit till en skadlig nivå eftersom kroppen utsöndrar dessa mineraler i stressreaktionen “kamp- eller flyktresponsen”.

Anpassa kost och näringsintag
Vissa människor metaboliserar kolhydrater och fett i en snabbare takt än andra. Här kan mineralnivåerna och förhållanden mellan dem hjälpa till att bestämma denna hastighet. Det gör det även möjligt att därefter anpassa kost och näringsintag för att balansera och optimera energiproduktionen. Eftersom förhållandet mellan kalcium och magnesium ger ledtrådar till personens glukostolerans och kan man på så sätt justera kolhydratintaget så att det ligger på en bra nivå. Proteinutnyttjande är en annan aspekt som reflekteras av mineralnivåer. Fosfornivåer speglar proteinsyntesen och vid låga nivåer återuppbygger man inte vävnad tillräckligt snabbt med ett kataboliskt tillstånd som följd.

En hårmineralanalys kan visa din metaboliska typ
En hårmineralanalys kan ge dig en personlig rapport och många svar på vad som faktiskt försiggår i din kropp. Det är en värdefull hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna. Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion: en hårmineralanalys ger en tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen och en hårmineralanalys kan hjälpa dig förstå vilka näringsämnen du behöver.

Testosterontillskott
Ett enkelt sätt att naturligt öka mängden testosteron i din kropp är genom ett testosteronhöjande kosttillskott. Man 100 som innehåller utvalda vitaminer och mineral för män i alla åldrar.

*Kosttillskott är inte en ersättning för en varierad kost. Kosttillskott är inte ett läkemedel.