Du är nu vid innehållet

Så kan du få din ämnesomsättning i balans

Kroppens ämnesomsättning påverkas av flera faktorer. Vissa har snabbare ämnesomsättning, medan andra har långsammare. Det man vill eftersträva är en ämnesomsättning som varken är alltför snabb eller alltför långsam, som är i balans och synkroniserad.

Så kan du få din ämnesomsättning i balans

Snabb och långsam ämnesomsättning
Vår ämnesomsättning (metabolism) avgör hur snabbt vi kan omsätta näringen och använda den på cellnivå. Cellens ämnesomsättning kontrolleras av både nervsystemet och hormonsystemet, som påverkar hur väl näringen kan tas upp, utnyttjas och sedan utsöndras.

Hos en person med snabb ämnesomsättning dominerar det sympatiska nervsystemet. Det ger en snabb förbränning inuti cellerna och en hög energiproduktion med ökad aktivitet i binjurar och sköldkörtel. Hos en person med långsam ämnesomsättning dominerar det parasympatiska nervsystemet, vilket resulterar i en långsam förbränning med minskad aktivitet i binjurar och sköldkörtel. Oavsett vilken typ vi föds med kan den påverkas under livet av ålder, kost, näringsstatus, stress och en rad andra faktorer.

Att reglera sin ämnesomsättning
Genom forskning och studier där man studerat tusentals hårmineralanalyser så har man kunnat fastställa vilka födoämnen och näringsämnen som passar bäst för olika ämnesomsättningstyper (1). Genom att få i sig rätt typ av kost och näring för sin metaboliska typ kan man alltså reglera sin ämnesomsättning. En snabb ämnesomsättare bör välja en kost som saktar ner ämnesomsättningen och en långsam ämnesomsättare en kost som snabbar upp ämnesomsättningen. När och hur ofta man äter är också avgörande. En person med långsam ämnesomsättning eller stora blodsockersvängningar mår oftast bäst av att äta flera små måltider istället för några stora. Om man inte är säker på vilken typ av ämnesomsättning man har, så kan man göra en hårmineralanalys för att ta reda på det. Något annat som man också vill ta hänsyn till är metabolisk synkronisering.

Betydelsen av metabolisk synkronisering
Metabolisk synkronisering innebär att man inte bara tar hänsyn till om ämnesomsättningen är snabb eller långsam, utan även om den är synkroniserad eller inte. Det handlar om att ditt sympatiska nervsystem och parasympatiska nervsystem måste vara samstämda med deras motsvarande endokrina körtlar.

Din näringsstatus påverkas av båda systemen och båda systemen påverkar din näringsstatus. Först när det finns en bra balans mellan dessa system så kan man uppnå en optimal ämnesomsättning. Här kan en hårmineralanalys inte bara avslöja din ämnesomsättningstyp, utan även din metaboliska synkronisering. Det är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till eftersom en osynkroniserad ämnesomsättning inte ger en sann snabb eller långsam metabolism (2).

Det betyder att en snabb ämnesomsättning (dominans av sympatiska nervsystem) med sköldkörtel- och binjuredominans ger en metabolisk synkronisering. Om du däremot har en snabb ämnesomsättning med binjuredominas och låg sköldkörtel, eller sköldkörteldominas och låg binjure alternativt både låg sköldkörtel och binjure så är din metabolism inte synkroniserad.

Lika så innebär en långsam ämnesomsättning (dominans av det parasympatiska nervsystemet) med låg sköldkörtel- och binjureaktivitet att metabolismen är synkroniserad. Medan en långsam ämnesomsättning med binjuredominans och låg sköldkörtel, eller sköldkörteldominans med låg binjure, alternativt både binjure- och sköldkörteldominas gör att din metabolism inte är synkroniserad.

En hårmineralanalys kan således vara ett mycket bra verktyg för att få fram värdefull information för att avgöra om ämnesomsättningen verkligen är långsam, snabb, synkroniserad eller inte. Det är av stor vikt att veta eftersom varje obalans i ämnesomsättningen bör åtgärdas annorlunda. Därefter kan man göra dom förändringar som krävs genom att anpassa livsstil och kost samt öka eller minska specifika näringsämnen för att uppnå en optimal balanserad och synkroniserad metabolism.

Källor och referenser:
(1) Nutritional balancing: https://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/balancing-biochemistry.php
(2) Metabolic Synchronization: Your metabolism is not just fast or slow!: https://hairanalysisreport.com/metabolic-synchronization/

Lämna en kommentar på Så kan du få din ämnesomsättning i balans

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *