Du är nu vid innehållet

Naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Sköldkörtelproblem drabbar fler kvinnor än män, där en låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos) är vanligare än en hög sköldkörtelfunktion (hypertyreos). 2018 behandlades drygt 465 000 personer i Sverige för hypotyreos, och sannolikt är mörkertalet stort (1). Orsaken till obalansen i sköldkörteln kan vara många och först när man vet roten till problemet kan man ta till de åtgärder som krävs för en bättre fungerande sköldkörtel. 

Funktion av sköldkörteln

Sköldkörteln är en hormonproducerande körtel som sitter på halsens framsida precis under struphuvudet. Sköldkörtelhormonerna påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr bland annat regleringen av ämnesomsättningen, värmeproduktionen och cellernas energiproduktion.

Sköldkörteln bildar hormon som kallas T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin). Sköldkörtelns funktion styrs i sin tur av hormonet TSH (tyreoideastimulerande hormon), som bildas i hypofysen. Om sköldkörteln producerar för lite hormoner uppstår hypotyreos och om den producerar för mycket hormoner uppstår hypertyreos. När sköldkörteln är i obalans är det mycket svårt att må bra. Obalans i sköldkörteln kan ge många hälsoproblem som visar sig genom en lång rad olika symtom.  

Exempel på symtom vid hypotyreos:

Trötthet eller mindre ork
Frusenhet
Viktökning
Torr hud och torrt hår
Förstoppning
Mensrubbningar
Svårare att få barn
Nedstämdhet
Minnessvårigheter
Koncentrationssvårigheter
Ont i leder och muskler 

Exempel på symtom vid hypertyreos:

Svettningar och värmekänsla
Trötthet
Sömnproblem
Muskelsvaghet
Menstruationsrubbningar
Aptitlöshet
Viktnedgång
Lös mage
Nervositet och oroskänsla
Hjärtklappning, ökad puls och darrningar
Irritation och ilska

Att testa sköldkörteln

Inom sjukvården testas funktionen av sköldkörteln genom blodprov, vilket mäter T4, T3 och TSH i blodet. Det kan visa om man har problem med sköldkörteln eller inte, men ett sådant test kan inte visa vilka obalanser som orsakar problemet.

Inom komplementärmedicin är hårmineralanalys ett viktigt redskap. Det kan ge dig svar som inte ett blodprov kan. Genom att analysera håret kan man få en detaljerad översikt över sin mineralstatus, förhållanden mellan olika näringsämnen, nivåer av tungmetaller, hormonstatus och ämnesomsättningstyp. Eftersom den näringsmässiga balansen är kopplad till den neurologiska och endokrina balansen och tvärtom, så ger det dig värdefull information för att du ska kunna rätta till det som inte står rätt till i kroppen.

Exempel på bidragande orsaker till obalans i sköldkörteln:  

–   Näringsbrister

–   Obalanser mellan olika näringsämnen

–   Toxiner och tungmetaller

–   Nedsatt funktion av binjurar

–   Bristande funktion hos lever och/eller njurar

– Tarmdysbios (obalanserad tarmflora)

– Stress

–   Kost och livsstilsfaktorer

Det finns många faktorer och obalanser som kan påverka sköldkörtelhälsan. Här följer några exempel näringsbrister och förhållanden mellan olika näringsämnen som man kan se genom en hårmineralanalys (2), och som kan orsaka problem med sköldkörteln.

– Sköldkörtelfunktionen är tätt sammankopplad med binjurefunktionen. En låg nivå av natrium i förhållande till magnesium visar på en minskad binjurefunktion.

– En obalans i kalcium / kaliumförhållandet påverka det cellulära svaret på sköldkörtelhormon.

– Selen är är ett annat exempel på ett mineral som spelar en mycket viktig roll i sköldkörteln. Det är inblandat i den enzymatiska reaktionen som omvandlar T4 till T3, så vid selenbrist kan det påverka produktionen av sköldkö

– Jod är som känt mycket viktigt när det gäller sköldkörtelfunktion Att få i sig tillräckligt med magnesium är av betydelse för sköldkörteln eftersom mineralet medverkar vid jodabsorptionen.

– Höga kopparnivåer är väldigt vanligt vid en minskad sköldkörtelfunktion. Koppar är en antagonist till järn och vid utvecklad järnbrist kan sköldkörteln inte fungerar normalt.

– Genom en hårmineralanalys kan man även mäta nivåerna av några giftiga metaller i kroppen, såsom bly, kvicksilver och aluminium som kan påverka hälsan och många kroppsfunktioner negativt och inte minst sköldkörteln.

 Målet är att få sköldkörteln att fungera optimalt igen. När man vet vilka obalanser som finns i kroppen så har man möjlighet att rätta till dessa problem med hjälp av livsstilsförändringar, bra kost och näringsämnen i rätt mängd, och i en bra balans i förhållande till varandra. Det ger inte bara sköldkörteln chansen att fungera bra, utan även hälsan som helhet.

Källor och referenser:

(1) Svenska sköldskörtelförbundet: https://skoldkortelforbundet.se/sjukdomar/hypotyreos/

(2) Nutritional interrelationships: https://www.traceelements.com/wheelindex.aspx

Lämna en kommentar på Naturlig hjälp vid sköldkörtelproblem

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *