Du är nu vid innehållet

Misstänker du binjureutmattning, lågt kortisol, och vill veta binjurestatus?

Misstänker du binjureutmattning, lågt kortisol, och vill veta binjurestatus?

Alla typer av påfrestningar på vår kropp får konsekvenser på sikt. Dessa påfrestningar räknas som stress. ALL form av stress oavsett om den är psykologisk, fysiologisk, metabol eller miljöorsakad påverkar exempelvis våra binjurar och ges då slarvigt uttrycket ”binjureutmattning” när stresspåslaget blivit för kraftigt för kroppen att hantera.

Binjurar
Våra binjurar är hormonproducerande körtlar som sitter på den yttersta övre spetsen på våra njurar. Till storleken är dom inte större än valnötter. Trots sin ringa storlek producerar dessa körtlar ett antal viktiga hormoner.
Våra binjurar består av en yttre och en inre del. Den yttre delen är binjurebarken och den inre delen är binjuremärgen. Nedan anges vilka hormoner de olika delarna producerar:

Binjurebarken (cortex)
• Producerar kortikoider i form av aldosteron, kortisol och könshormoner

Könshormoner (procent av total mängd hormon producerad i kroppen):
o DHEAs (100% män/kvinnor)
o DHEA (80% män/kvinnor)
o Androstendion (<10% män/50% kvinnor)
o Testosteron (<5% män/25% kvinnor)

Binjuremärgen (medulla)

• Producerar katekolaminer i form av adrenalin/epinefrin och noradrenalin/norepinefrin

Kortisolet är ett av de viktigaste stresshormonerna och därför begränsas detta inlägg till att vidareutveckla kring detta hormon.

HPA-axeln och kortisol

HPA-axeln är vår så kallade stressaxel, vilken hanterar kroppens stressrespons. Det handlar alltså inte om en ”binjureutmattning”, utan HPA-axeln som helhet. Den består av återkommande interaktioner (feed-back-system) mellan hypotalamus, hypofysen och till sist binjurarna. Man kan tycka att kroppen först borde processa stressresponsen i hjärnan, utifrån ett logiskt perspektiv, men så är alltså inte fallet. Binjurarna får istället ta konsekvenserna även om vi rent logiskt sett inte skulle kalla viss påverkan för stress. Nedan illustreras en förenklad version av hur en stressrespons går till i kroppen:

”Stressprocessen”

1. Kroppen beslutar sig för att starta en ”stressprocess” => signalerar till HPA-axeln

2. HPA-axeln – hypotalamus producerar hormonet CRH

3. HPA-axeln – CRH stimulerar hypofysen att producera hormonet ACTH

4. HPA-axeln – ACTH stimulerar binjurarna att producera hormonet kortisol

Slutprodukten kortisol har många funktioner i kroppen, bland annat relaterat till:
• Blodtrycket
• Blodsockerbalansen
• Vakenhet/sömn
• Immunförsvaret

Om kroppen, av en eller annan anledning, befinner sig en längre tid i ovanstående ”stressprocess” kommer kortisolproduktionen inte längre att kunna upprätthållas. Symtom såsom yrsel, låg energi, trötthet, sömnstörningar, sockerbegär, humörsvängningar, viktuppgång etc börjar uppträda. För kännedom har binjurarna, och speciellt kortisolet, även en tät sammankoppling med sköldkörteln och dess funktion.
Misstänker du en hormonobalans i kroppen finns det olika sätt att mäta detta på. Fråga din terapeut om råd. Detta inlägg fokuserar på vad en hårmineralanalys kan ge för svar gällande dina binjurar.

Lämna en kommentar på Misstänker du binjureutmattning, lågt kortisol, och vill veta binjurestatus?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *