Du är nu vid innehållet

Kosttillskott och graviditet

För att barnet ska växa och utvecklas behöver du mer näring än annars. Men det är vitaminer och mineraler som är viktiga, själva kaloriintaget behöver inte ökas särskilt mycket. Det näringsämnen som är viktiga är framförallt omega 3-fett, folat (folsyra), järn, kalcium och jod. Att komplettera kosten med särskilt anpassade kosttillskott, vitaminer och mineraler kan vara ett sätt att säkerställa att du och din växande bebis får i er viktiga näringsämnen.

Kosttillskott och graviditet

Vilka kosttillskott kan jag behöva?

Från befruktning till födsel är barnet fullständigt beroende av mamman för att få livsnödvändig näring, hälsa och normal utveckling. Allt du intar som mat, dryck osv kommer att påverka barnets utveckling. Det är därför viktigt att inte bara se till att du får rätt bränsle för din kropp, utan även vara uppmärksam på saker som kan påverka din kropp negativt. Kvinnor som får tillräckligt med näringsämnen under graviditeten har större chans att föda normala, friska barn än kvinnor med inadekvat näring. Att bli gravid innebär dock inte som många tror, att äta för två när det gäller mängden mat. Målsättningen är att äta en näringsrik och välbalanserad kost. De tre sista månaderna då barnet växer som mest är behovet som störst.

Många studier tyder på att tillskott av vissa viktiga näringsämnen i rätt mängd kan skydda mamman och barnet mot komplikationer under graviditeten. Det finns flera faktorer idag som gör att vi har ett större behov av extra skyddande näringsämnen. Förutom att maten och våra marker idag innehåller mindre näring så spelar andra påverkande faktorer in som tex miljögifter, intag av läkemedel, p-piller, stress osv.

Det är viktigt att komma ihåg att varje vitamin och mineral står i relation till varandra och därför kan det vara bra att inta ett heltäckande vitamin- och mineraltillskott som gärna är specifikt sammansatt för ändamålet. Följande vitaminer och mineraler är särskilt betydelsefulla för gravida kvinnor och ammande mödrar och bör ingå i ett heltäckande vitamin- och mineraltillskott:

Även andra näringsämnen som Omega-3 och speciellt DHA (dokosahexaensyra) som är en omega-3-fettsyra, är viktigt under graviditeten.

Vilka kosttillskott bör jag undvika?

När man är gravid eller ammande kan det finnas vissa örter som man bör undvika. Rådfråga gärna oss om du känner dig osäker på vilka produkter som bör uteslutas.

Det du alltid ska undvika är kosttillskott som innehåller örter eller andra preparat som kan ha en utrensande effekt på kroppen. Vid utrensning kan giftiga ämnen frigöras från kroppens vävnader och depåer och ta sig vidare ut i blodet vilket i sin tur kan riskera att föras över till fostret eller det ammande barnet, innan de förs vidare ut ur kroppen. Ett exempel på detta är utrensning av tungmetaller i samband med en hårmineralanalys, då man kan behöva vänta med att introducera de tillskott som har till uppgift att rensa ut dessa. Vissa alger eller korn- och vetegräspulver är också exempel på preparat som har en utrensande effekt och kan därför behöva undvikas under graviditet och amning. 

Hur ska man tänka kring A-vitamin?

A-vitamin behövs för att syn, hud och slemhinnor ska fungera normalt. A-vitamin har en grundläggande betydelse för utveckling, tillväxt och differentiering av embryot under den tidigaste delen av graviditeten, för att fostret ska utvecklas normalt och få en fullgod syn.

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att:

”Exempelvis är A-vitamin nödvändigt för både mamma och foster men höga doser kan vara skadligt. Om du är gravid och tar till exempel multivitaminer, bör du kontrollera att de innehåller högst 1 milligram A-vitamin per dagsdos.”

Vad många missar är att detta gäller aktiva retinol- och retinylformer av A-vitamin, så kallad A-vitaminaktivitet, och inte betakaroten. Kroppen behöver omvandla betakaroten till aktivt A-vitamin för att det ska ha någon effekt och omvandlar bara så mycket som kroppen behöver, om och när den behöver det. Livsmedelsverket skriver också att:

”A-vitamin i stora doser är skadligt (framförallt den preformerade formen). Det är framförallt genom kosttillskott man kan få i sig för stora mängder. Lever är det livsmedel som innehåller mest A-vitamin och även väldigt stora leverintag kan i längden ge överdosering av A-vitamin. Eftersom upptaget av karotenoider minskar i takt med att intaget ökar är det svårt att överdosera A-vitamin via denna väg” samt ”Karotenoider kan omvandlas till A-vitamin i kroppen om och när det behövs. Det sammantagna innehållet av A-vitamin i mat (från både animaliska och vegetabiliska källor) uttrycks ofta som retinolekvivalenter (RE).”

Alpha Plus Mamma 100 tab innehåller 625 µg RE per tablett. Av detta kommer 175 µg RE från retinylacetat och 450 µg RE från betakaroten. 175 µg RE kommer från A-vitaminaktivt retinylacetat vilket per dagsdos är 525 µg RE, väl under Livsmedelsverkets rekommendation för övre intag av A-vitaminaktivitet.

RE betyder retinolekvivalent och definieras enligt NNR 2012 som:

  • 1 µg retinol = 2 µg betakaroten (kosttillskott) eller 12 µg betakaroten (livsmedel).

Nordiska näringsrekommendationer har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av retinol i kosttillskott om 3 milligram per dag för vuxna. För kvinnor som passerat klimakteriet är den övre gränsen för intag satt till 1,5 milligram per dag. Det beror på att risken för benskörhet och frakturer är högre för kvinnor efter klimakteriet och man har inte kunnat utesluta att ett intag på över 1,5 milligram per dag ökar risken för frakturer.

Kan jag göra en hårmineralanalys under graviditet och amning?

Om du är gravid eller ammar och har gjort en hårmineralanalys är det viktigt att du konsulterar med en utbildad HMA-terapeut för att anpassa och ev justera balanseringsprogrammet. Vid en hårmineralanalys ska alltid individuella förutsättningar, medicinsk bakgrund osv vägas in för att tex kunna avgöra om något av de rekommenderade kosttillskotten skulle kunna vara kontraproduktivt. Vid utrensning av förekommande tungmetaller kan man behöva vänta med att introducera vissa utrensande tillskott för att inte frigöra dessa ämnen i kroppen, då de i sin tur kan riskera att föras över till fostret eller det ammande barnet.

Vid intag av kosttillskott under graviditet och amning rekommenderar vi dig att alltid ha en dialog tillsammans med din barnmorska, sjuksköterska eller läkare. Rekommenderade intag bör inte överskridas och kosttillskott bör inte ersätta en allsidig och varierad kost.