Du är nu vid innehållet

Koko på kokos? Därför är monolaurin en hjälp mot infektioner

Kokosolja är fett med många bra egenskaper, det känner du säkert till. Men visste du att en av fettsyranorna som är huvudorsaken till kokosoljans många hälsosamma egenskaper heter laurinsyra? Ungefär 50 procent av fettinnehållet i kokosolja är den medellånga fettsyran laurinsyra. Laurinsyra omvandlas i tarmkanalen till den aktiva formen monolaurin som är många gånger starkare än kokosolja och laurinsyra i sin funktion.

Koko på kokos? Därför är monolaurin en hjälp mot infektioner

Förhindrar infektion på tre sätt
Laurinsyra och monolaurin har visat sig ha en mängd fördelar för hälsan, framför allt genom att hämma patogener som bakterier, virus och candida. Detta i huvudsak genom tre mekanismer:
1. Förstöra cellmembranen hos grampositiva bakterier och fettomslutna virus genom fysio-kemiska processer. Monolaurin har bland annat förmågan att lösa upp potentiellt livsfarliga virustypers ytprotein och förhindrar därigenom bildandet av viruset.
2. Störa cellprocesser så att signaler från bakteriernas yta inte når fram dit de ska inne i cellen. Monolaurinsyran gör också att bakterierna inte kan bilda proteiner på ett normalt sätt. Det här gör den genom att störa RNA-syntesen (den process då genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA).
3. Stabilisera friska cellmembran.

Att laurinsyran kan påverka flera processer i bakterier och virus samtidigt kan vara orsaken till att de inte kunnat utveckla resistens mot denna naturliga antibiotika.

Laurinsyra finns också i bröstmjölk
Laurinsyran är ett essentiellt näringsämne för såväl spädbarn som vuxna människor. Laurinsyra finns i bröstmjölk (ca 6 % av fettinnehållet). Observera att för tidigt födda barn, som inte har ett fullt utvecklat matsmältningssystem, kan relativt lätt absorbera den. Andra fetter passerar däremot systemet i osmält skick. Man kan gissa att den förekommer så rikligt för att hjälpa barnens omogna immunförsvar att klara av patogener.

Snabb omsättning av laurinsyra
Laurinsyra transporteras lätt och snabbt över mitokondriemembranen genom att de helt enkelt glider igenom med en process som kallas passiv diffusion. Den behöver hjälp av karnitin för att komma in i mitokondrien som många andra fettsyror. Laurinsyra metaboliseras snabbt i levern.
Laurinsyra tillhör de mellankedjade fettsyror som processas via portådern och snabbt omvandlas till ATP för cellulär energi. Dessa fettsyror lagras inte som fett då din kropp på ett effektivt sätt använder dem som energi.

Monolaurinsyra 600 mg
Alpha Plus Monolaurinsyra finns nu i dubbel styrka, 600 mg per kapsel. Den innehåller glycerolmonolaurat som är ett annat namn för monolaurinsyra, den monoglyceridester av laurinsyra som förekommer naturligt i kokosolja och bröstmjölk.

Källor: www.touroinstitute.com

Inactivation of enveloped viruses and killing of cells by fatty acids and monoglycerides. Thormar H, Isaacs CE, Brown HR, Barshatzky MR, Pessolano T. Antimicrob Agents Chemother. 1987 Jan;31(1):27-31.

Effect of fatty acids on arenavirus replication: inhibition of virus production by lauric acid. Bartolotta S, García CC, Candurra NA, Damonte EB. Arch Virol. 2001;146(4):777-90.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.