Du är nu vid innehållet

Kan intag av omega-3 hjälpa hjärnan återhämta sig efter trauma?

Behandling av hjärnskakningar och traumatisk hjärnskada (traumatic brain injury – TBI) är en utmaning rent kliniskt och svårt att behandla.

Man har än så länge misslyckats med att hitta en bra behandlingsstrategi där en kombination av aspekter ska tas hänsyn till, tex neuroprotektion, neuroinflammation och neuroregeneration. Men enligt ny vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet, verkar det som om stora mängder omega-3-fettsyror (n-3FA) kan vara välgörande vid TBI, hjärnskakning och postcommotionellt syndrom efter hjärnskakning.

Forskning visar nu att tidigt insatta och höga doser av omega-3-fettsyror (n-3FA), har potentialen att förbättra resultaten efter en traumatisk hjärnskada. En nyss utkommen artikel i Journal of the American College of Nutrition,  granskar tre studier som gjorts på hjärnskador efter en gruvolycka, en olycka med motorfordon och en drunkningsolycka. Varje fall visade att patienterna som drabbats av livshotande hjärnskador, återfick hjärnhälsa med hjälp av omega-3-fettsyror (n-3FA). Man såg också att Omega-3 inte hade några biverkningar.

Idag visar ökad klinisk erfarenhet att hjärnan behöver höga doser av n-3FA för att den ska få möjlighet att läka. Utan optimal tillgång på omega-fetter, är det mindre troligt att läkning äger rum.

Lämna en kommentar på Kan intag av omega-3 hjälpa hjärnan återhämta sig efter trauma?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.