Du är nu vid innehållet

Järnobalanser ger hormonell påverkan

Järnobalanser ger hormonell påverkan
 • Denna produkt innehåller inga animaliska produkter

  Vegan

  UltraClear Sustain 784 g

  882 kr NäringspulverUltraClear Sustain är ett kosttillskott som bland annat innehåller vitaminer, mineraler, risprotein och utvalda aminosyror. UltraClear Sustain innehålKöp

Hormonell påverkan
Dagens forskare har kommit fram till att en järnbrist kan ge en försämrad sköldkörtelfunktion. Vid järnbrist minskar omvandlingen, med närmare bestämt 50 procent, av aminosyran fenylalanin till tyrosin, där tyrosin är en föregångare till sköldkörtelhormonerna.
Med anledning av att där finns en stark koppling mellan sköldkörtel och binjurarna är det rimligt att utgå från att järnstatusen även påverkar binjureaktiviteten.

Studier inom hårmineralanalys har också kunnat påvisa att en ökad aktivitet hos bisköldkörtlarna kan bidra till en järnbrist. Detta sker genom att paratyroideahormonet ökar upptaget av kalcium, som i sin tur förhindrar järnupptaget.

En ökning av järnupptaget kan ske när bukspottkörteln brister i sin produktion av enzymer, då dessa enzymer bidrar till att sänka en hög järndepå.

Hårmineralanalys
En hårmineralanalys visar på en djupt liggande reservoar av järn i vävnaderna. Järnnivån i analysen speglar därmed inte en individs aktuella status, inte heller mängden järn som tas upp från maten. Järnvärden i håret ska inte jämföras med andra mätningar av järnstatus exempelvis ferritin, transferrin eller erytrocytjärn.

Höga värden av järn i håret indikerar ofta ett felaktigt utnyttjande av järn och därmed visar detta på en faktisk järnbrist.
Bäst utläser man järnvärden i förhållande till andra mineraler som stör dess upptag. Ett högt järn i förhållande till koppar (högt Fe/Cu) visar en nedsatt upptagnings- och utnyttjandeförmåga av järn. Detta förhållande visar ofta på en järnbrist. Övriga förhållanden som visar på en järnbrist är ett högt förhållande mellan kalcium och järn (högt Ca/Fe), ett lågt järn till bly (lågt Fe/Pb) eller ett lågt järn till kvicksilver (lågt Fe/Hg).

Däremot visar exempelvis ett högt järn i förhållande till kalcium (högt Fe/Ca) på en järntoxicitet.

En hårmineralanalys ger också en översikt över din hormonella balans, sköldkörtel- och binjurefunktion, samt din ämnesomsättningstyp.

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Vid pennan,
Christin

Källor:
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.

 • Denna produkt innehåller inga animaliska produkter

  Vegan

  UltraClear Sustain 784 g

  882 kr NäringspulverUltraClear Sustain är ett kosttillskott som bland annat innehåller vitaminer, mineraler, risprotein och utvalda aminosyror. UltraClear Sustain innehålKöp

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.