Du är nu vid innehållet

Hormonstörande ämnen i vår omgivning

Hälsorisker med hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen i vår omgivning

Antalet drabbade av endorkina sjukdomar fortsätter att öka markant. I en stor internationell forskningssammantällning (2) kunde forskarna konstatera att hormonstörande ämnen påverkar både människor och miljö mer än vi tidigare förstått. Nya belägg presenterades för kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera vanliga folksjukdomar. Exempel på dessa ämnen är ftalater, bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, PCB och tungmetaller.

Tungmetaller kan påverkar våra hormoner på en lång rad olika sätt. Till exempel kan det blockera frisättning och upptag av vissa hormoner och signalsubstanser. För att ge några exempel så har bly, kvicksilver och kadmium visat sig kunna störa nivåerna av könshormonerna östrogen och progesteron hos kvinnor. Blyexponering är även känt för att orsaka manlig infertilitet genom att påverka spermaproduktionen. Kvicksilver har man kunnat koppla till feminisering av män och infertilitet hos kvinnor. Tungmetaller i kroppen kan också påverka sköldkörteln och binjurarna negativt (3).

Som nämnt ovan så kan en hårmineralanalys visa hur mycket tungmetaller du har i kroppen, men även nivåerna av olika mineraler som skyddar från tungmetallernas skadliga effekter. Man kan till exempel hjälpa kroppen att göra sig av med kvicksilver genom att tillföra specifika näringsämnen och balansering av mineraler där selen kan binda till kvicksilver och göra det inaktivt, därefter kan zink hjälpa till att för ut det ur kroppen (4). Det finns alltså mycket man kan göra på naturlig väg för att hjälpa kroppen att göra sig av med toxiska ämnen, få hormonerna i balans och förbättra den allmänna hälsan.

Källor och referenser.

 

 

(2) Stora risker med hormonstörande ämnen: https://www.su.se/ostersjocentrum/om-oss/nyheter/stora-risker-med-hormonst%C3%B6rande-%C3%A4mnen-1.125714

 

(3) Dyer CA.  Heavy Metals as Endocrine-Disrupting Chemicals.  In: Gore AC, editor. Endrocrine-disrupting chemicals: From basic research to clinical practice. Totowa, NJ: Humana Press Inc; 2007. https://eknygos.lsmuni.lt/springer/631/111-133.pdf

 

(4) Näringsmedicinska uppslagsboken Andra upplagan 2011, Författare: Peter Wilhelmsson, sida; 510, Örtagårdens Bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5

Lämna en kommentar på Hormonstörande ämnen i vår omgivning

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vad är kokosolja?

Kokosfett, eller kokosolja, är ett fett som framställs från kokosnötens innanmäte, eller kött: först pressas/centrifugeras köttet för att utvinna den fettrika kokosmjölken, därefter utvinns fettet ur mjölken via olika metoder.

Kokosfett har vid rumstemperatur fast form, men smälter vid ca 25°C (och blir då “kokosolja).

Kokosfett av god kvalitet har en rent vit färg, sötaktig lukt och smak. Det bästa kokosfettet är kallpressat från färska kokosnötter. I kokosoljan finns fettsyror, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Kokosfett har lång hållbarhet och stabilitet samt består av mellanlånga, goda fettsyror, och då främst laurinsyra.