Du är nu vid innehållet

Har du svårt att gå ner i vikt?

Har du svårt att gå ner i vikt?

Långsam ämnesomsättningstyp

En långsam ämnesomsättningstyp karaktäriseras av att binjurarna och sköldkörteln arbetar långsammare.

En vanlig profil vid långsam ämnesomsättning är att nivåerna av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) är högre i relation till andra mineraler såsom fosfor (P), natrium (Na) och kalium (K). Enkelt uttryckt har individen en ökad kvarhållning av dämpande mineraler jämfört med stimulerande mineraler.

På detaljnivå ses också en stor skillnad i de inbördes förhållandena mellan kalcium och fosfor (högt Ca/P), kalcium och kalium (högt Ca/K) och natrium och magnesium (lågt Na/Mg). Tillsammans ger dessa mönster en långsam ämnesomsättningsprofil, med både en minskad binjure- och sköldkörtelfunktion. Ju större skillnader, desto större påverkan på metabolismen.

Obalanser mellan zink och koppar

I samband med att ovanstående ämnesomsättningstyp, med en minskad binjure- och sköldkörtelfunktion, utvärderas också relationen mellan zink och koppar.

Zink (Zn) är tätt kopplat till progesteron, koppar (Cu) till östrogen. Det finns också en koppling mellan östrogen och sköldkörteln. Allt för mycket östrogen kan därför bidra till en sänkt sköldkörtelaktivitet. Detta kan förklara varför kvinnor som börjat ta östrogentillskott, inkluderar även östrogendominanta p-piller, börjar gå upp i vikt.

En obalans mellan zink och koppar, i detta fall ett lågt Zn/Cu (alternativt ett högt Cu/Zn), visar på tendenser till ett östrogenöverskott i kroppen och därmed en möjlig bidragande orsak till en sänkt sköldkörtelaktivitet.

Lämna en kommentar på Har du svårt att gå ner i vikt?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.