Du är nu vid innehållet

Hälsosamt immunsystem börjar i magen

Detta inlägg tittar på synergistiska förhållandet mellan mag-tarmkanalen och immunsystemet, och deras gemensamma effekter på systemisk hälsa och inflammation. Forskningen inom dessa områden exploderar och visar bland annat att 70% av immunförsvaret finns i mag-tarmkanalen (GIT) och i cellerna i tarmens lumen. Detta immunsystem kallas gut associated lymphoid tissue (GALT).

Hälsosamt immunsystem börjar i magen

Maten
Mat har en enorm betydelse i vårt immunsvar. Våra vävnader har två huvudsakliga svar på främmande exponeringar: att vara toleranta eller att skicka larmsignaler. Immunsystemet är tolerant mot exponeringar nästan hela tiden, men när det identifierar något som farligt, reagerar det. Varje dag äter vi mat, som är en “främmande materia” för kroppen. Därför är maten vi äter varje dag en viktig drivkraft för immunresponsen.

Matspjälkningen
Matspjälkningen är ”livets flod”. När vi inte kan spjälka, uppta och använda näringsämnen från mat, äventyras alla vävnader. Andra delar i tarmens immunsystem inkluderar tarmbarriären, tarm-mikrobiomet, kaskaden av immunsvar som signalerar läkning och inflammation, tarmrörelser, och kapaciteten hos levern, gallblåsan, och bukspottkörteln. Matspjälkningen sker i munnen, i magen och i tunntarmen och kräver samarbete från levern och bukspottkörteln.

  • Utsöndring: Varje dag utsöndrar väggarna i mag-tarmkanalen cirka sju liter vatten, syra, buffertar, och enzymer till mag-tarmkanalens lumen (insida). Utsöndring sker i hela mag-tarmkanalen. Utsöndringen bidrar till att upprätthålla pH-nivåer och att föra vatten in i tarmen för att fukta och bibehålla rörelse
  • Rörelse: Vad vi än äter pressas detta genom matspjälkningssystemet genom en rytmisk muskelsammandragning som kallas peristaltik. Glatt muskulatur i mag-tarmkanalen dras ihop och slappnar av växelvis vilket pressar födan genom matstrupen till magen och vidare genom tarmarna.
  • Absorptionen sker i tunntarmen. Molekyler av spjälkad mat tas upp via epitelceller i tunntarmen in i blodomloppet, och genom portvenen (vena portae) till levern, där blodet filtreras. Från blodomloppet det passerar molekylerna till cellerna.
  • Assimilering är den process då bränsle och näringsämnen kommer in i cellerna. Anledningen till att vi äter mat är att ge näring åt varje enskild cell. Exempelvis är diabetes ett tillstånd med nedsatt assimilering
  • Eliminering: Vid matspjälkningen utsöndras avfall via tarmrörelserna (avföring). Avfallet består av svårsmälta komponenter, avfallsprodukter, bakterier, celler från bortstötning av slemhinnor, och mat som inte har absorberats.

Magen och immunsystemet
Magen innehåller två huvudsakliga immunskyddande ämnen: magsyra- även kallad saltsyra och pepsin. Efter intag av mat, utgör detta den andra delen av immunförsvaret.
Proteinmolekyler består av kedjor av upp till 200 aminosyror uppträdda tillsammans. Saltsyra (HCl), som produceras av miljontals parietalceller i magslemhinnan, börjar bryta isär dessa proteinkedjor. HCl bryter också ned bakterier, svampar och parasiter som kommer in med vår mat och ger en effektiv sterilisering.

Magsyra utgör också vårt första försvar mot matförgiftning, H. pylori, parasiter och andra infektioner. Låga nivåer av magsyra, aklorhydri, har kopplats ihop med vanliga hälsoproblem såsom matförgiftning, bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO) och svampöverväxt i tunntarmen (SIFO). Magsyra är också nödvändigt för absorption av många mineraler så mineralbrist kan inträffa vid aklorhydri.

GALT och MALT
I vårt matspjälkningssystem, har vi immunvävnad som kallas gut associated lymphoid tissue (GALT), och i slemhinnor i maglumen, mukosa-associerad lymfvävnad (MALT). MALT omfattar också näsa, bronker, och hos kvinnor vaginala områden. Totalt, 70% av ditt immunförsvar finns i GALT och mag-MALT, som skyddar oss från antigener och andra främmande inkräktare. Tonsillerna, blindtarmen, och Peyerska plack i tunntarmen är exempel på GALT.

Sekretorisk IgA (sIgA) är det primära sättet för MALT att förmedla budskapet om immunangrepp. Sekretorisk IgA är antikroppar, spejare, på helspänn för närvaro av främmande ämnen i tarmslemhinnan. Vid förekomst av främmande molekyler, bildar sIgA immunkomplex med allergener och mikrober. (4, 5, 9) Immunkomplex är klumpar av IgA- eller IgG-antikroppar som signalerar till immunsystemet att reagera. Om dessa immunkomplex samlas i organen, kan de själva orsaka sjukdom. IgA-associerade sjukdomar är: IgA-neuropati, vaskulit, lupus, reumatoid artrit, sklerodermi och Sjögrens syndrom. Immunkomplexen signalerar till cytokiner att påbörja den inflammatoriska processen designad att befria vår kropp från antigent material, ett svar från det adaptiva immunsystemet. Utan tillräckligt sIgA kan MALT inte fungera ordentligt. (5, 6, 10) Sekretoriskt IgA- svar är den första skyddande antikroppen och utgör 80% av dessa i tarmen. Det är en skyddande spejare som signalerar problem. Brist på sIgA är den vanligaste immunbristen. IgA kan mätas i serum och avföring. Låga nivåer av sIgA gör oss mer mottagliga för infektion och kan vara en grundläggande orsak till astma, autoimmuna sjukdomar, candidosis, celiaki, kroniska infektioner, födoämnesallergier och mer.

Tunntarmen
I tunntarmen spjälkas maten helt och näringsämnen absorberas genom celler som kallas “enterocyter.” Enterocyter är täckta med hundratals små fingerlika veck kallade villi, som i sin tur täcks av miljontals mikrovilli.
Den enterocytskiktet är bara ett cellager tjock, men det står för flera funktioner för att producera matspjälkningenzymer, absorbera näringsämnen, och blockera absorption av ämnen som inte är användbara för kroppen. Enterocyterna är belagda med en slemhinna som kallas “biofilm.”

Enterocytlagret är semipermeabelt. Mellanrummen mellan cellerna kallas täta fogar ”tight junctions” och regleras av occludin och zonulin. Absorption av näringsämnen och ämnen i blodet sker vanligen via varje cell; till viss del mellan de täta fogarna. Zonulin är en molekyl som öppnar portarna mellan de täta fogarna. I dag finns det två kända aktivatorer av zonulin: hos personer med glutenintolerans-gluteninnehållande spannmål samt lipopolysackarider från gramnegativa bakterier (LPS). Höga nivåer av zonulin har rapporterats vid autoimmun sjukdom, lungsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar såsom multipel skleros och schizofreni. Höga nivåer av LPS kallas ”endotoxemi”. LPS partiklar frigörs från mestadels gramnegativa bakterier när de dör och kommer in ni cirkulationen varvid de binder till TLR-4 receptorer på muskler och organ. Detta utlöser inflammatoriska molekyler som IL-6 och inflammatoriska cytokiner, i slutändan skadar vävnaden.

Läckande tarm-syndromet sätter extra press på levern. Alla livsmedel passerar direkt från blodet till levern för filtrering. Levern ”humaniserar” maten och låter den passera eller ändrar den, bryter ner eller lagrar alla giftiga eller främmande ämnen. Vattenlösliga gifter utsöndras lätt, men nedbrytningen av fettlösliga toxiner är en tvåstegsprocess som kräver energi. När levern bombarderas av inflammatoriska irriterande från ofullständig matsmältning får den mindre energi till att neutralisera kemiska ämnen. Vid överbelastning lagrar levern gifter i fettceller för att ta itu med dessa senare.

Till sist
Mag-tarmimmunsystemet är ett enormt ämne; Här tas några viktiga punkter upp på ett koncist sätt och ger klinisk information för att guida omvårdnaden gällande näring. Forskning gällande mag-tarmimmunsystemet, dess relation till systemisk balans och sjukdom, och matens betydelse, kost och livsstil är ökar exponentiellt och kommer att fortsätta utvecklas. Vanliga teman för att balansera mag-tarmimmunsystemet är: stresshantering, ökningar av polyfenoler och växtbaserade bioaktiva komponenter i kosten, användning av matspjälkningsläkande terapeutiska behandlingsmetoder, och införandet av livsmedel och kosttillskott rika på probiotika och prebiotika för att påverka immunsvaret och främja hälsa. Det är av avgörande betydelse att optimera enterocyternas barriärfunktion för att förebygga och minska immun- och inflammatoriskt svar. Kost och livsstil spelar en viktig roll i att upprätthålla hälsan i mag-tarmimmunsystemet.

Genom att använda integrativa och funktionella metoder kan vi främja hälsa och att återställa funktionen i hela kroppen.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.