Du är nu vid innehållet

God hälsa startar och bibehålls i magen

Redan från födseln följer föräldrarna oroligt barnets avföring, antal avgångar och konsistens. Högre upp i åldrarna avtar öppenheten, men fokus kvarstår, särskilt om magen beter sig krångligt. Det kan totalt förstöra livskvaliteten ifall man är tvungen att springa på toaletten ideligen, eller om man inte får gå på toa mer än en gång i veckan, eller om magen smärtar och är uppsvälld. Magen (dvs hela matsmältningsorganet) är en central del och avgörande för god hälsa.

God hälsa startar och bibehålls i magen

God hälsa startar och bibehålls, men kan också sluta, i tarmen.

Kroniska sjukdomar utvecklas ur, och involverar i de allra flesta fall, dysfunktion i tarmen. Inom närings- och funktionsmedicinen är därför mage-tarm central i flera bemärkelser.

 • Här spjälkas maten och drycken vi intar upp i små beståndsdelar för att kunna passera tarmväggen och komma med näring till kroppens celler med hjälp av olika transportmedel, framförallt blodet och lymfvätskan.
 • Här kontrolleras med hjälp av vårt mikrobiella samhälle och vårt immunsystem, vad som är OK att plocka upp ur det vi stoppar i oss och vad som ska passera ut.
 • 80 % av vårt immunsystem är centrerat till tarmen.
 • Här finns celler, nerver och bakterier som kommunicerar och påverkar andra delar av kroppen, såsom hjärnan, hjärtat, sköldkörteln, levern, njurarna och könsorganen.
 • Här finns vår ca två kg tunga samling av mikrober som är livsviktiga för oss och som är avgörande för vår hälsa.

Genom alla tider har medicinskt kunniga vetat att god tarmhälsa är något varje individ ska lägga sig vinn om att upprätthålla. Och man har också vetat att söka grundorsaken till många skilda symtom och sjukdomar till tarmen. Senare års forskning har ytterligare givit insikt och bekräftat tarmsystemets betydelse och funktion.

En insikt som har kommit i skymundan i dagens konventionella medicin. I en näringsmedicinsk/funktionsmedicinsk klinik undersöker man kopplingen med tarmen och alla tänkbara symtom och diagnoser. Tarmen är oftast steg ett i en behandling, ibland parallellt med intervention mot något annat organ.

Man undersöker med olika tester:

 • Munhälsa – tandlagningar, utseende på tunga.
 • Magsäcken – tillgång på saltsyra, slemhinnans kvalitet, tillgång till viktiga näringsämnen för god funktion i magsäcken.
 • Tunntarmen – tillgång till galla, tillgång på bukspottkörtelns enzymer och andra viktiga ämnen för uppspjälkning av föda. Förekomst av bakterier. Förekomst av känslighet mot vissa proteiner i maten. Förekomst av svamp, parasiter eller andra skadliga mikrober, förekomst av miljögifter. Allt som kan skada tarmen och försämra dess funktion.
 • Tjocktarmen – tillgång på fiber, tillgång och balans på bakterier och andra mikrober, förekomst av tarmfickor, förekomst av inflammation etc., allt som kan vara tecken på skada eller obalans.

När väl förekomst eller obalans bekräftats bör man fråga sig: ”varför” har patienten brist/överskott dvs. obalans, och försöka åtgärda grundorsakerna till dem. Det ger en varaktig och hållbar hälsoförbättring.

Man applicerar den s.k. 5R-metoden; Remove, Replace,  Restore, Reinocculate, Rebalance:

 • Remove = ta bort; t.ex. överskott av fel bakterier, födoämneskänslighet/allergi, svamp, parasiter eller andra skadliga mikrober, läkemedel eller miljögifter.
 • Replace = ersätt; t.ex. näring, enzymer, galla, saltsyra.
 • Restore = bygg upp/laga; t.ex. näring, stresshantering, sömn för att läka tarmen.
 • Reinocculate = ”ympa in” nytt; tillför goda tarmbakterier och sådant som gynnar god balans på mikrobiomet.
 • Rebalance = återbalansera; långsiktig strategi att följa för att upprätthålla en god tarmhälsa.

Detta är en väl beprövad klinisk metod sedan 30 år och har haft en fantastiskt fin framgång att återskapa balans och hälsa hos tusentals drabbade personer med många olika symtom. Sök en näringsterapeut/funktionsmedicinsk terapeut här om du, eller någon nära, behöver hjälp att genomföra detta program.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.