Du är nu vid innehållet

Förbättra ADHD och autism med probiotika

Matsmältningsstörningar är vanliga hos barn med ADHD eller någon form av Autism, inklusive Aspbergers syndrom. En teori är att lägre nivåer av tarmbakterier som Lactobacillus och Bifidobacteria leder till en ökning av toxin-producerande bakterier som Clostridium.

En förändrad tarmflora bidrar också till tarmgenomsläppligheten. Något som orsakar toxiner och delvis nedbrutna matpartiklar att läcka ut i kroppen där de absorberas – något som inte är en normal kroppslig process. Detta förändrar också kroppens immunrespons och påverkar potentiellt hjärncellerna.

För att testa teorin, rekryterade forskare i Finland 159 gravida kvinnor och gav dem 1 billion CFU (colony-forming units – en enhet som används för att uppskatta antalet livsdugliga bakterier i ett urval) med Lactobacillus rhamnosus eller placebo dagligen i fyra veckor innan förlossning. Efter att barnen fötts, gavs probiotikan eller placebon till barnen eller mödrarna om de ammade i sex månader. Resultaten visade att ADHD eller Autism kunde diagnosticeras hos 17 procent av barnen i placebogruppen, medan man i gruppen som fick probiotika, inte utvecklade någon av dessa rubbningar.

Forskarna sammanfattade studien med “tillskott med probiotika tidigt i livet, kan reducera risken för att neuropsykiatriska rubbningar utvecklas senare i livet”.

Källa

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.