Du är nu vid innehållet

D-vitamin kan reducera astmaattacker

En ny granskning publicerad av Cochrane Library (en samling med vetenskapliga databaser) den 5 september i år, har funnit bevis från flera studier, att tillskott av D-vitamin i tillägg till vanlig astma-medicin, sannolikt reducerar svåra astmaattacker.

Astma är en vanlig kronisk sjukdom som drabbar runt 300 miljoner människor runt om i världen. Symtomen inkluderar rosslande, hosta och svårigheter att andas.

Man har tidigare kopplat låga D-vitaminnivåer i blodet till ökad risk för astmaattacker och intresset för D-vitaminets roll i behandlingen av astma har ökat. detta eftersom det kan hjälpa vid infektioner i de övre luftvägarna (t ex förkylning) vilka i sin tur kan leda till förvärrandet av astma. Ett flertal kliniska studier har testat huruvida D-vitamintillskott har en effekt på astmaattacker, symtom och lungfunktion hos människor som drabbats.

Forskarteamet utvärderade 7 olika försök med sammanlagt 435 barn, och två studier med 658 vuxna. Deltagarna hade bakgrund från hela världen bl a Canada, Indien, Japan, Polen, USA och Storbritannien. De flesta deltagarna hade mild till medelsvår astma och en mindre del hade svår astma. De flesta fortsatte att ta sin astmamedicin under studiernas gång och försöken varade mellan sex och tolv månader.

Forskarna fann att oralt D-vitamintillskott reducerade risken för svår astmaattack som innebär sjukhusvistelse från 6 % till runt 3 %. De fann också att D-vitamintillskott minskade förekomsten av astmaattacker som innebär behandling med steroider. De resultaten såg man främst hos vuxna. Man såg också att D-vitamin inte förbättrade lungfunktionen eller de dagliga astmasymtomen men också att man inte fick oönskade bieffekter av de doser som testades.

Huvudförfattaren, Professor Adrian Martineau från the Asthma UK Centre for Applied Research, Queen Mary University of London, sade: ”Vi fann att D-vitamintillskott tillsammans med standardbehandling vid astma, reducerade risken för svåra astmaattacker signifikant, utan att orsaka bieffekter.”

Han lade till att vidare forskning behövs eftersom det fortfarande finns många frågor kring ämnet.

Lämna en kommentar på D-vitamin kan reducera astmaattacker

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.