Du är nu vid innehållet

Curcumin för mental hälsa

I västvärlden lider vi allt mer av demenssjukdomar, depression och utbrändhet. Vår livsstil ställer högre krav på vakenhet och snabbtänkthet samtidigt som vi ökar pressen på oss själva att vara framgångsrika och lyckliga. Våra hjärnor, som faktiskt i slutänden “bara” är ett organ i kroppen, får jobba längre och längre dagar och ges alltför kort tid till återhämtning när vi slarvar med sömnen. I Asien har man länge ansett gurkmejan som helig och använt den i många medicinska syften under tusentals år. I dag har forskarna kommit ikapp och börjar upptäcka hur oerhört mångsidig och potent den lilla roten är.

Curcumin för mental hälsa

Curcumin stimulerar hjärnans funktion och minskar risken för hjärnsjukdomar
Förr i världen trodde man att neuroner inte kunde dela sig och öka i antal efter barndomen. Nu för tiden vet man att det ändå händer. Neuronerna kan skapa nya kopplingar, och i vissa områden i hjärnan kan de även flerdubblas och öka i antal.

En av nyckeldfaktorerna i denna process är Brain-Derived Neurotrophic Factor (Svensk översättning finns inte, men det förkortas “BDNF”), vilket är en typ av tillväxthormon som finns i hjärnan (20). Många vanliga hjärnrubbningar har länkats till sänkta nivåer av BDNF-hormonet, inkluderat Alzheimers sjukdom (21, 22).

Curcumin kan intressant nog, öka nivåerna av BDNF (23, 24) och genom att göra detta, kan curcuminet visa sig vara effektivt i att fördröja eller till och med vända förloppet hos många hjärnsjukdomar och åldersrelaterade nedsättningar hos hjärnfunktionen (25). Möjligheten finns också att curcumin kan hjälpa minnet och göra dig smartare. En ganska logisk slutsats med tanke på dess effekter på BDNF-nivåerna, men detta måste studeras vidare i kontrollerade tester på människor (26).

Curcumin kan vara användbart i att förebygga och behandla Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen och en ledande orsak till demens. Dessvärre finns ingen bra behandling för Alzheimers ännu. Därför är det av yttersta vikt, att motverka dess uppkomst från början.

Det kan dock finnas goda nyheter vid horisonten, eftersom curcumin har visat sig korsa den s.k. blod- hjärnbarriären (39). Man vet att inflammation och oxidativ skada spelar en roll i Alzheimers sjukdom och vi vet att curcumin har en godartad effekt på båda (40).

En nyckelfaktor hos Alzheimers sjukdom är en anhopning av “felveckade” varianter av protein som kallas Amyloida beläggningar. Studier visar hur curcumin kan “städa” bort dessa beläggningar (41). Huruvida curcumin verkligen kan sakta ned eller kanske till och med vända utvecklingen av Alzheimers hos en individ, måste fördjupad forskning visa.

Curcumin har positiva effekter på depression
Curcumin har visat sig lovande vid behandling av depression. I en kontrollerad studie, slumpade man 60 patienter i tre grupper (45). En grupp fick Prozac, en annan grupp fick ett gram curcumin och den tredje gruppen tog både Prozac och curcumin.

Efter sex veckor hade curcumingruppen liknande förbättringar som Prozacgruppen. Gruppen som tog både curcumin och Prozac mådde bäst. Enligt denna (lilla) studie, är curcumin lika effektivt som ett antidepressivt medel.

Depression kan också kopplas till lägre nivåer av BDNF-hormon samt en krympt hippocampus, ett område i hjärnan som som spelar en roll för både inlärning och minne. Curcumin, som vi tidigare beskrivit, stimulerar BDNF-nivåerna och vänder potentiellt förloppet hos några av dessa förändringar (46).

Det finns också vissa bevis för att curcumin kan stimulera signalsubstanserna serotonin och dopamin (47, 48).

Sammanfattning
Curcumin ökar nivåerna av hjärn-hormonet BDNF, som ökar tillväxten av nya neuroner och motverkar olika degenerativa processer i hjärnan. Curcumin kan korsa blod- hjärnbarriären och har bevisligen lett till olika förbättringar i den patologiska processen hos Alzheimers.  I en studie med 60 kliniskt deprimerade patienter, visade man att curcumin var lika effektivt som Prozac att lindra symptomen.  

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.