Du är nu vid innehållet

Betydelsen av att stödja kroppens reningssystem

Att vi har ett välfungerande reningssystem är av stor betydelse för vår helhetshälsa. Om vi levt i en värld utan miljögifter, mindre stress och ren mat så hade kroppen säkerligen klarat av att göra jobbet själv.

Betydelsen av att stödja kroppens reningssystem

Men faktum är att vi i vårt samhälle ofta utsätts för mycket som belastar kroppen. Negativ stress, mediciner, bekämpningsmedel, kemikalier, processad mat, miljögifter från utsläpp etc. Detta gör att det till slut blir mer än vad kroppen klarar av att hantera själv.

Många organ spelar en betydande roll för vårt reningssystemet och hur kroppen klarar av att hantera toxiner och slaggprodukter. Hantering av restprodukter från cellen, utrensning via huden, lymfsystemet, levern, njurar, lungor och via mag-tarmkanalen har alla en stor betydelse för kroppens reningssystem. Även om alla system har olika uppgifter så jobbar de tillsammans. Skulle ett av systemens funktion vara nedsatt så kommer detta att påverka alla de övriga.

Lungorna
I lungorna finns miljoner små luftpåsar. När vi andas in kommer syre ut i blodet och avfallsprodukterna (koldioxid och vatten) följer med ut vid utandning. Genom lungorna andas vi även ut gaser, som bildas vid ämnesomsättningen. En hel del av de miljöföroreningar som kommer in via luftvägarna måste kroppen ta hand om genom levern, medan gaslösliga ämnen går genom lungorna.

Njurarna
Njurarna renar vårt blod genom att ta bort restprodukter och är kroppens reningsverk för vattenlösliga toxiner. Det kan vara allt från gallfärgämnen, urinämne till främmande ämnen som läkemedelsrester. Förutom att rena blodet så bildar njurarna hormoner, reglerar blodtrycket, stimulerar bildningen av röda blodkroppar, tillverkar glukos, aktiverar D-vitamin och ser till att salt- och att vätskebalansen är konstant. Från njurarna går avfallsämnena vidare till urinblåsan som följer med ut i urinen.

Avfall från cellen
Eftersom en vuxen person består av 100 000 miljarder celler så är det av stor betydelse att cellfunktionen är bra. När cellfunktionen är välfungerande skapas mindre restprodukter. Om cellfunktionen däremot inte fungerar optimalt så skapas mer avfall i form av mjölksyra och andra inflammatoriska restprodukter. Det sänker även pH-värdet i vätskan runt cellerna, vilket bidrar till försämrad cirkulationen till och från cellerna.

Utrensning genom huden
Huden är vårt största organ och även ett viktigt organ för vår avgiftning. När vår kropp är överbelastad med toxiner så syns det på huden och olika hudproblem kan uppstå. När du svettas hjälper du kroppen att eliminera toxiner samtidigt som du avlastar andra avgiftningsorgan som t ex levern, lymfan, mage-tarm och njurarnas om annars får ta hand om gifterna.

Lymfsystemet
Lymfan är en vätska som omger alla celler och som transporterar bort avfallsprodukter från cellerna. Det lymfatisk systemet aktiveras av fysisk rörelse och när vi andas djupt som då gör att lymfvätskan förflyttar sig. För att lymfsystemet ska fungera optimalt så är det därför viktigt med daglig fysisk aktivitet. När lymfsystemet inte fungerar som det ska så försöker det att finna alternativa vägar att göra sig av med avfallsprodukterna på. Ett sätt för kroppen är att göra detta är genom att producera slem. Ett annat sätt är att transportera gifter till huden vilket då visar sig genom att den blir torr och/eller olika hudproblem kan uppstå.

Levern
Levern är ett av våra viktigaste reningsorgan. Om du sväljer eller andas in något som är giftigt transporteras dessa gifter via blodcirkulationen direkt till levern. Om leverfunktionen är bra så kan den göra ett fantastiskt jobb med att hålla blodet rent från gifter och avfallsprodukter. Levern är även viktigt för en välfungerande ämnesomsättning. Om levern är överbelastad så påverkar detta alla kroppens organ negativt. I längden kan det leda till överbelastade lymfknutor. Typiska leverrelaterade problem är stresshuvudvärk, torr hud, illamående, påsar eller mörka ringar under ögonen och vätskeansamling under huden.

Mag-tarmkanalen
Medan de vattenlösliga gifterna utsöndras genom njurarna via urinen, så förs de fettlösliga gifterna  genom gallan till tarmkanalen där de sedan förs ut ur kroppen. Det är även viktigt med en frisk tarmflora. Avgiftningsprocessen försvåras betydligt när det finns ett överskott av skadliga tarmbakterier eller svampöverväxt som producerar giftiga och inflammatoriska avfallsprodukter. När tarmfloran är i obalans limiteras mängden toxiner som kan rensas bort via mag- och tarmkanalen eftersom matsmältningssystemet är inflammerat och förgiftat. Dessa återförs då i cirkulationssystemet.

Kroppens reningssystem är mycket omfattande. Det handlar först och främst om dagliga val som att äta en ren kost, få i sig tillräckligt med näring, motionera, andas rätt, dricka tillräckligt med rent vatten och reducera stress för att hjälpa kroppen eliminera gifter på effektivt och skonsamt sätt. Vi kan även må bra av att regelbundet ge extra stöd till vårt utrensningssystem genom att göra ett detoxprogram. Man ger då kroppen en bättre chans att återhämta sig och en större möjlighet att hålla sig frisk från sjukdomar. När kroppen klarar av att eliminera toxiner på ett effektivt så upplever vi ofta att vi får ett starkare immunförsvar, bättre mag- och tarmfunktion, mer energi, finare hud, vi sover bättre och vi känner allmänt större välbefinnande.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.