Du är nu vid innehållet

Att stödja kroppens utrensning av tungmetaller

Vi lever i en förgiftad värld där vi regelbundet utsätts för en mängd toxiner. De finns överallt i vår mat, i luften vi andas in, i vattnet, i inredningen, i kläder och i konventionella hushållsartiklar och hygienprodukter. De går helt enkelt inte att undvika helt och hållet, men det är viktigt att vi gör vad vi kan för att minimera mängden vi får i oss. Det är även av stor betydelse att vi stödjer kroppens avgiftningssystem så att den lättare kan göra sig av med gifter som annars kan göra oss sjuka. När det kommer till tungmetaller som kvicksilver, aluminium och kadmium kan de bädda in sig i vårt skelett och fettvävnad, där de sen kan lagras under lång tid tills vi börjar lida av akuta hälsoproblem från tungmetallsförgiftning.

Att stödja kroppens utrensning av tungmetaller

Kroppens reningssystem
Kroppen har ett eget effektivt avgiftningssystem, som är anpassat för att handskas med främmande ämnen. Vi klarar alltså av en viss belastning av toxiner, men om vi får i oss mer än vad kroppen kan göra sig av med byggs gifterna upp och påverkar vår hälsa negativt. Genom att stödja kroppens reningssystem så kan vi minska mängden gifter vi får i oss och stödja utrensningen av toxiner som blivit lagrade i vår kropp.

Att stödja kroppens reningssystem
Först och främst så bör man göra vad man kan för att minska på exponeringen av toxiner – renare mat, renare vatten, renare produkter och en renare miljö. Sen är även en näringsrik kost av stor betydelse eftersom det finns ett starkt samband mellan ansamlingen av tungmetaller i kroppen och vår näringsstatus. Det är också viktigt att inkludera livsmedel som stödjer utrensningen, samt träna regelbundet så att kroppen får svettas. Utrensande bad och bastukurer är något annat som man med fördel kan inkludera i sin livsstil.

Eftersom många kemikalier ansamlas i fettvävnaden, i bland annat levern, men även i underhudsfettet är det allmänt känt att viktminskning kan frigöra en del gifter från fettvävnaden. Studier (1) har visat att vid viktminskning omfördelas toxiska ämnen från fettvävnaden till blodet för att därefter kunna föras ut ur kroppen. Sen beror det även på vad det är för toxiner. Vissa kan omsättas snabbt, medan vissa lagras under mycket lång tid. Tungmetallen bly har till exempel en halveringstid på 20-30 år i skelettet (2).

Livsmedel som kan stödja utrensningen
Det finns vetenskapligt stöd för att vissa ämnen kan öka kroppens förmåga att rensa ut toxiner. Koriander, chlorella och spirulina är exempel på några livsmedel som bevisats hjälpa kroppen att effektivt eliminera toxiska ämnen.

Ett forskningsprojekt som drevs av Heart Disease Research Foundation, New York, USA i mitten till slutet av 1990-talet upptäckte att koriander kan eliminera kvicksilver från kroppen (3)(4). Därefter har en mängd andra studier gjorts. Vid en annan studie (5) kunde man se att koriander kan minska inlagringen av kadmium i vävnader med 20-30 % och ytterligare en studie (6) visade att koriander kan bidra till en minskning av inlagring av bly i skelettet med 22%. En studie i Indien som gjordes vid Institutionen för atomenergi fann att koriander effektivt kunde ta bort kvicksilverjoner från vattenlösning (7). Dessutom har man sett att avgiftningseffekten ökar när man intar koriander i kombination med chlorella (8).

Det finns även vetenskapligt stöd för att chlorella effektivt kan hjälpa till att föra ut tungmetaller som lagrats i kroppen (9) (10) (11). Chlorellans fiberrika yttre cellväggar har förmåga att binda tungmetaller och gifter, såsom kvicksilver, bly, aluminium, kadmium och PCB, och därmed rena kroppen från dessa. Det innebär i sin tur en stor avlastning för avgiftningsorganen.

Algen spirulina har liknande egenskaper (12) (13). Ämnet fykocyanin som finns i spirulina innehåller kvävemolekyler som binder tungmetaller till sig och kan på så sätt hjälpa till att eliminera dessa.

Det allra bästa är som sagt att ha bra vardagsvanor. Att äta en näringsrik och ekologisk kost, att dricka rent vatten, att inte ha för mycket fett på kroppen och att man använder giftfria produkter för hushåll och hygien samt att träna regelbundet så man svettas. Genom att sen även inkludera livsmedel som chlorella, spirulina och koriander så kan man stödja kroppens avgiftningssystem ytterligare.

*Kosttillskott är inte en ersättning för en varierad kost.