Du är nu vid innehållet

Är hälsoriskerna med att äta fisk större än hälsofördelarna?

Att äta fisk flera gånger i veckan är ett bra sätt att få i sig en rad viktig näringsämnen, men hur bra är egentligen den fisk som vi konsumerar? Hur skiljer sig näringsvärdet mellan odlad fisk och vildfångad? Hur kontrolleras miljögifter och andra toxiner som kan finnas i fisken. Är en kost som inkluderar fet fisk egentligen det säkraste sättet att få i sig essentiella fettsyror, D-vitamin etc?

Är hälsoriskerna med att äta fisk större än hälsofördelarna?

Skillnad på näringsvärdet i odlad fisk och vild fångad fisk
Visste du att hälften av all lax som konsumeras i världen är odlad och inte vildfångad? Även odling av torsk och andra fisksorter är idag på stark uppgång. Priset skiljer de båda alternativen åt rätt så rejält, men även kvalitén och näringsinnehållet. Den föda som fisken lever på och den miljö den växer upp i blir en direkt påverkan på näringsinnehållet i fisken.

Om man tar lax som exempel så innehåller odlad lax mer kalorier, en högre andel mättat fett och en större mängd omega-6 fettsyror (fetter som främjar inflammation) och är inte lika rik på omega 3-fettsyror (fett som sänker inflammation) om man jämför med vildfångad lax. Odlad lax innehåller även mindre vitaminer och mineraler.

Vildfångad lax är raka motsatsen. Den innehåller mindre kalorier, lägre halt av mättat fett, mindre andel omega-6 fettsyror och har ett rikare innehåll av omega-3-fettsyror samt mer vitaminer och mineraler än odlad lax.

Näringsvärdet i fisken är självklart av stor betydelse, men så finns det även andra aspekter som man bör väga in när det gäller den mat man väljer att konsumera.

Miljögifter i fisk
Att odlad lax tenderar att innehålla högre nivåer av miljöföroreningar visar studier som bland annat gjorts på fisk från både atlanten och europeiska vatten. Odlad lax kan ha 8 gånger högre mängden föroreningar jämfört med vildfångad lax. Detta beror på att fiskarna föds upp i ett litet utrymme, där vattnet inte alltid kontrolleras. Även fodret som fisken får kan innehålla bekämpningsmedel som kan bidra till ytterligare miljögifter som lagras i fisken. Frågan om vildfångad fisk skulle innehålla mindre miljögifter än odlad är nog tveksamt när det gäller fisk från många av våra svenska vatten.

Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som fisk, inklusive marina oljor, som fiskolja och fiskleverolja, får innehålla. För fisk och fiskprodukter är gränsvärdet för närvarande 6,5 pg TEQ/g färskvikt. Syftet med gränsvärdena är att förhindra att livsmedel med de allra högsta halterna av dioxiner och PCB hamnar på marknaden då det kan innebära en hälsofara. Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern innehåller dock ofta dioxin och PCB överskrider EU:s gränsvärden.

*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost utan ska användas som ett komplement.