Du är nu vid innehållet

Adaptogener – vad är det?

Rysk rot, rosenrot och ginseng är ganska vanligt förekommande i olika hälsobringande medel. De tillhör en grupp av ämnen som kallas adaptogener. Har du hört ordet, men inte förstått vad det är? Här nedan kommer en förklaring.

Bakgrund
Adaptogener är en grupp av biologiskt aktiva och naturliga ämnen som kan hjälpa dig att öka din förmåga att dels anpassa dig till negativa faktorer i omgivningen, dels undvika skador från sådana faktorer.

Adaptogener kan beskrivas ha en skyddande effekt på hälsan mot inverkan från både “omgivningen” och inre emotionella störningar. Syftet är att anpassa sig till skilda, icke önskvärda, faktorer i omgivningen och att skydda mot skadlig inverkan av dessa – en adaptogen kan till exempel vara till hjälp vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.

Adaptogener skall ha en klar effekt både över längre tids användning och vid engångsanvändning.

Resultatet kan visa sig som att du nu fått ökad mental och fysisk arbetskapacitet då du tidigare var trött och överbelastad.

Sedan 1947
Termen ”adaptogen” användes först år 1947 då det första ämnet klassificerades som adaptogen. Detta ämne befanns öka organismens motståndskraft mot ”stress”, det vill säga göra kroppen bättre på att hantera påfrestningar som hotar en organisms homeostas.

Den ursprungliga definitionen av adaptogen var:

  • En adaptogen skall vara icke-toxisk.
  • En adaptogen skall ha en ospecifik farmakologisk verkan. Den skall öka motståndskraften mot ett brett spektrum av skadliga biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer.
  • En adaptogen skall ha en normaliserande effekt på skilda organsystem hos användaren.

Adaptogen vs stimulantia
Skillnaden mellan en adaptogen och en konventionell stimulantia, som koffein, nikotin, amfetamin med flera, är att stimulantia kan göra att användaren utvecklar både tolerans och beroende.

Adaptogenen kan klassificeras som ett tonikum med substanser som upphäver tillstånd av ”svaghet” eller brist på ”kraft” hos hela organismen eller specifika organ. Stimulantia däremot är ett preparat som åstadkommer en tillfällig ökning av den mentala eller fysiska kapaciteten med en efterföljande negativ fas som följd.

Som ett exempel kan nämnas att adaptogener inte ger upphov till de sömnproblem som centralstimulerande ämnen gör. Den stresskyddande effekten är inte en följd av att stressresponsen hämmas utan den är resultatet av en basal verkan på cellnivå.

Läkemedelsverket klassificerar följande växter som adaptogener:

  • Eleutherococcus senticosus Maxim, Rysk rot,
  • Panax ginseng C. A. Meyer, Ginseng,
  • Schisandra chinensis Baill, Fjärilsranka, och
  • Rhodiola rosea L., Rosenrot.

Relaterade inlägg
Läs mer om adaptogener

Lämna en kommentar på Adaptogener – vad är det?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.