Du är nu vid innehållet

Adaptogener – vad är det?

Adaptogener, från engelskans ”adapt”, anpassa, är en grupp naturliga ämnen som kan hjälpa till att anpassa kroppen till inre och yttre stress. Adaptogenen kan bidra till att både kroppen och hjärnan snabbare och lättare kan reagera konstruktivt vid överbelastning. En adaptogen är inte avsedd att eliminera symptom av en sjukdom. Dess verkan är ospecifik och kan bidra till att kroppen undviker negativa effekter av kort- och långvarig stress.

Adaptogener – vad är det?

Sedan 1947

Begreppet adaptogen introducerades av den sovjetiske fysikern och forskaren Nikolai Lazarev.

Lazarev hade efter det andra världskriget beordrats utvärdera militära psykotropiska stimulantia (amfetaminer, kokain) som användes i alla arméer.

Lazarev var inte nöjd med kortsiktiga euforiska effekter som dessutom var skadliga för hälsan.

Därför fortsatte Lazarev efter kriget att forska på ämnen som kunde förbättra hälsa och prestationsförmåga på lång sikt utan att skapa beroende eller negativa effekter.

Under denna tid upptäcktes bland annat att kärlvidgande ämnen hade förmågan att öka kroppens motståndskraft mot stress.

Begreppet adaptogen introducerades år 1947.

Under 1950- och 1960-talet följde de sovjetiska forskarna och läkarna dr Israel Brekhman och dr Igor Dardymov i Lazarevs fotspår.

De kunde efter många år av studier visa att vissa växter har unika egenskaper som kan anpassa hjärnan och kroppen vid ökad belastning.

Definition av en adaptogen

Under år 1969 publicerade Brekhman och Dardymov en formell definition av en adaptogen:

  • En adaptogen skall vara icke-toxisk.
  • En adaptogen skall ha en ospecifik farmakologisk verkan. Den skall öka motståndskraften mot ett brett spektrum av skadliga biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer.
  • En adaptogen skall ha en normaliserande effekt på skilda organsystem hos användaren.

Vanliga adaptogener

Idag finns det ett flertal växter som går under benämningen adaptogener. Några vanliga adaptogener är rosenrot, schisandra, ashwaganda, lakritsrot, sarsaparilla och cordyceps.

Referenser:

Vad är adaptogen effekt? En skrift från HMPC Committee on Herbal Medicinal Products. Översättning till svenska av professor Ingemar Joelsson Scientific Communication AB Malmö, 2007.
Brekhman, I. I.; Dardymov, I. V. (1969). New Substances of Plant Origin which Increase Nonspecific Resistance. Annual Review of Pharmacology. 9: 419–430.
Adaptogens in Medical Herbalism: Elite Herbs and Natural Compounds for Mastering Stress, Aging, and Chronic Disease. Donald R. Yance CN MH RH(AHG). September 21, 2013.

Lämna en kommentar på Adaptogener – vad är det?

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *