DNA – Arv och genetik

DNA – Arv och genetik

Människor är till 99,9 % lika varandra genetiskt, men den lilla andelen gener som är unika för varje person, kan spela stor roll för hälsan.

Forskningen har nu kommit så långt att det går at[...]

Läs hela