Du är nu vid innehållet

Vilken form av fiskolja är bäst, triglycerid eller etylester?

En längre studie som publicerades år 2016 fann ingen signifikant skillnad i biotillgänglighet mellan triglycerid-formen och etylester-formen av fiskolja. Studien pågick under tre månader.

Källa: