Du är nu vid innehållet

Vid vilket pH tas mineraler upp bäst?

Du behöver ha tillräckligt lågt pH i magsäckens saltsyra, pH 1–3, för att kunna tillgodogöra dig mineraltillskott.

För det krävs tillräckligt med magsaft – magsaften består av saltsyra (HCl) samt stora halter kaliumklorid och natriumklorid.

Längre ned i matsmältningskanalen, i tarmen, behöver pH-värdet vara högre.

För vissa mineral ligger det optimala pH-värdet där vid 5,5–6,5.

Observera dock att mineraler tas upp i olika grad i olika delar av tarmen.

Exempelvis magnesium: 11 % av magnesiumet tas upp i tolvfingertarmen, 22 % i tomtarmen (jejunum), 56 % i krumtarmen (ileum) samt 11 % i tjocktarmen.

Dessutom är vissa mineralformer mer basbildande medan andra former ger ett lägre pH och en surare miljö i kroppen.

Av dessa anledningar förekommer mineraltillskott i olika former och kombinationer.

Former som används är bland annat som oxid, karbonat, aspartat, citrat, klorid, sulfat, succinat, laktat, malat, taurat, pantotenat, askorbat, hydroxiapatit, glukonat, glukarat, glycinat, bisglycinat, pikolinat, kolloidal och bundet till aminosyrakomplex.