Du är nu vid innehållet

Vid vilka temperaturer processas fiskolja?

Fiskolja eller dess startmaterial hettas upp till högre temperaturer vilka kan nå minst 100°C och max 150°C under olika processteg.