Du är nu vid innehållet

Varför använder ni xylitol i Barn och andra produkter?

Ibland behöver vi tillsätta sötningsmedel för att en produkt ska fungera. Då är det ofta en balansgång mellan att hitta ett sötningsmedel som både är så hälsosamt som möjligt och som fungerar, både när det gäller produktionen och hur produkten smakar.

Xylitol innehåller 60 % så mycket energi som vanligt socker.

Xylitol bryts inte ned till syra av bakterierna i tandbeläggningarna och anses ha en viss hämmande effekt på mutansstreptokocker som Streptococcus mutans i munhålan.

Däremot krävs ett relativt högt intag för att motverka syrabildning mellan tänderna (Pernilla Lif Holgerson, Umeå universitet).

I en serie studier på barn och ungdomar undersöktes prover från saliv och plack (tandbeläggningar).

Bland annat konstaterades att ett dagligt intag av 3,4 g xylitol räckte för att ändra salivens bakteriesammansättning men det gav inte en lägre produktion av mjölksyra i tandbeläggningarna.