Du är nu vid innehållet

Vad skriver Livsmedelsverket om cyanobakterier och BMAA?

”På senare tid har en annan typ av ämne diskuterats.

Det handlar om en aminosyra BMAA (förkortning för beta-N-metylamino-L-alanin) som en forskargrupp har påvisat i cyanobakterier, men dessa resultat har inte kunnat konfirmeras av andra grupper och andra analysmetoder.

Det finns motsägelsefulla resultat.

Det är ännu inte klargjort om eller i vilken utsträckning BMAA kan bildas av cyanobakterier.

Det finns inga dokumenterade sjukdomsfall hos människa som ätit fisk som fångats i vatten med blomning av cyanobakterier.

I muskel från fisk som levt i vatten med giftiga cyanobakterier tycks halterna av toxiner vara mycket låga, och risken att bli sjuk efter intag av fisk från svenska vatten bedöms som mycket liten.”

Livsmedelsverkets hemsida: www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/cyanobakterier-blagrona-alger