Du är nu vid innehållet

Vad ligger bakom enheterna HUT, DUT och andra konstiga benämningar när det gäller enzymer?

Ett enzyms effektivitet beror på dess aktivitet. Denna effektivitet står i de flesta fall inte i relation till vikten.

I USA används ett system för att mäta enzymaktiviteten som är hämtat från det amerikanska Food Chemical Codex (FCC).

Detta system är accepterat av Food and Drug Administration, FDA, och är den enda standard som används för att utvärdera fungi-enzymer.

De FCC-enheter som används visar på aktivitetsnivåer och procedurer för att fastställa enzympotensen.

Viktmätning är inte relevant då det inte nödvändigtvis finns någon relation mellan vikt och enheter aktivt enzym.

Det finns ingen lag som kräver användning av FCC-enheter, och därför använder inte alla tillverkare dem.

Aktiviteten hos vissa av de enzymer som används i kosttillskott rapporteras ofta enligt följande:

 • Alfa-galaktosidas Gal U (Galaktosidas-enhet),
 • Amylas DU (Alfa-amylasdextrinerande enheter),
 • Betaglukanas BGU (Betaglukanas-enhet),
 • Bromelain/papain PU (Papain-enhet),
 • Cellulas CU (Cellulas-enhet),
 • Glukoamylas AGU (Amyloglukosidas-enhet),
 • Hemicellulas HCU (Hemicellulas-enhet),
 • Invertas IAU (Invertas-aktivitet-enhet),
 • Invertas SU (Sukros-enhet),
 • Laktas LacU (Laktas-enhet),
 • Lactas ALU (Laktas-enhet),
 • Lipas FCCLU (Lipas-enhet),
 • Lipas FCCFIP (Federation International Pharmaceutical),
 • Maceras CU (Cellulas-enhet),
 • Maltas DP° (Degrees Diastatic Power),
 • Maltdiastas DPo (Diastas-aktivitet-enhet),
 • Pektinas endo-PG (endopolygalakturonas),
 • Fytas FTU (Fytas-enhet),
 • Proteas HUT (Hemoglobin-enhet Tyrosin-bas),
 • Proteas GDU (Gelatinnedbrytande enhet),
 • Proteas SAPU (Stable Acid Protease Unit),
 • Proteas MCU (Milk Clotting Unit),
 • Proteas FU (Fibrinolytisk enhet),
 • Xylanas XU (Xylanas-enhet).

Den eller de första bokstäverna i beskrivningen är i de flesta fall en förkortning av det verksamma enzymet, medan ”U” i beskrivningarna är förkortning för ”Unit/Units”.