Du är nu vid innehållet

Vad kostar det att göra en analys?

Priset för att göra en hårmineralanalys varierar från klinik till klinik. Detta beror på att det är stora variationer på vad som ingår hos de olika klinikerna. Det kan till exempel skilja i hur mycket tid du får i genomgång av ditt analyssvar och uppföljning. Ett prisspann på att göra en hårmineralanalys kan vara från ca 1 600 kr till 2 900 kr.