Du är nu vid innehållet

Vad kan det finnas för nackdelar med att äta sojaprotein?

Soja innehåller en del oxalater och fytinsyra som kan störa mineralupptaget samt öka risken för gall- och njurbesvär.

Råa sojabönor innehåller proteashämmare som kan öka risken för bland annat cancer.

Det finns inga klara bevis på att små mängder av dessa proteashämmare är farligt för människan, men vissa forskare hävdar att det kan vara hälsovådligt med intag av dessa substanser.

Värmebehandling kan förstöra proteashämmare; kokning av sojabönor eller bearbetning av soja, såsom värmebehandling för tillverkning av isolerat sojaprotein, förändrar delvis proteinet och minskar på så vis proteashämmarnas verkan.

Värmebehandling av sojaprotein ökar dessutom kroppens upptagningsförmåga.

Det finns höga halter aluminium, fluor och även MSG i vissa sojaprodukter av sämre kvalitet – framställningsmetoderna för många sojaprodukter är skadliga, de kan till exempel använda för höga temperaturer samt använda lösningsmedel vid extraktion från sojabönan.

Toxiner bildas vid felaktiga tillverkningsmetoder.

Sojabönor innehåller upp till 6,5 % lektiner. Lektiner är en mycket viktig grupp av bioaktiva proteiner som återfinns hos nästan alla organismer.

Lektiner har förmågan att passera genom tarmväggen och om proteinnedbrytningen är ofullständig kan proteinrester följa efter och orsaka allergiska reaktioner.

Lektinerna hämmar liksom fytinsyran också upptaget av mineraler.

Dessutom hämmas upptaget av protein, vilket gör att det är svårt att veta hur mycket protein man tillgodogör sig.