Du är nu vid innehållet

Vad gör D-vitamin i kroppen?

D-vitamin syntetiseras via huden exponering för ultraviolett strålning eller oralt intag och binder sig därefter till vitamin-D-bindande protein (DBP) i blodet.

D-vitamin påverkar en rad cellulära processer och neuromuskulära funktioner i kroppen.

Den aktiva D-vitaminformen kalcitriol fungerar i likhet med andra steroidhormoner genom att ta sig in i cellkärnor och binda till receptorer som aktiverar våra kromosomers DNA-sekvenser för specifika gener.

Den speciella receptor som aktiveras av kalcitriol (”D-vitaminhormonet”) kallas vitamin D-receptorn (VDR).

Minst 800 olika gener i mänskligt DNA påverkas på detta sätt via VDR av kalcitriol.