Du är nu vid innehållet

Vad är sötningsmedlet mannitol för något?

Mannitol är en sockeralkohol som förekommer som huvudbeståndsdel i mannan från mannaasken (manna är en polysackarid som innehåller kolhydratet mannos) samt rikligt i alger, svampar, selleri och oliver (och många andra växter). Mannitol framställs även via hydrogenering av fruktos.

Hydrogenering är en kemisk process där sockermolekylen (fruktos) tillförs väte i form av en så kallad alkoholgrupp, därav namnet sockeralkohol.

Slutprodukten mannitol består då av 50 % sorbitol och 50 % mannitol.