Du är nu vid innehållet

Vad är skillnaden när man jämför fruktos med glukos och sackaros?

Glukos

Glukos, glykos, dextros, druvsocker, är en vanlig sockerart.

Glykos finns i många växter och i blod samt i sackaros (rörsocker), maltos (maltsocker) och laktos (mjölksocker).

Glykos är byggsten i stärkelse, cellulosa och glykogen. Sockerarten omsätts snabbt i kroppen och ger energi.

Sackaros

Sackaros, sukros, rörsocker, är ett kolhydratuppbyggt av glukos och fruktos. Sackaros förekommer rikligt i sockerrör och sockerbetor och är den vanligaste disackariden i födan.

Sackaros spjälkas lätt till glukos och fruktos i svagt sur lösning. Den bildade blandningen kallas invertsocker.

Fruktos

Till skillnad från glukos behöver fruktos inte insulin för att tas upp av cellerna.

Fruktos hanteras annorlunda än vanligt socker av matsmältningssystemet, vilket leder till att effekterna av högt fruktosintag skiljer sig ganska mycket från ett högt glukosintag.

Intag av fruktos har en liten påverkan på blodsockernivån då det bryts ned i levern.

Att fruktos har lågt glykemiskt index (GI 27, att jämföra med 141 för glukos, 97 för sackaros och 100 för vitt bröd) beror på att det måste ombildas till glukos i levern innan det kan höja blodsockret.