Du är nu vid innehållet

Vad är retinal?

Retinal, eller vitamin A aldehyd, är en kroppsegen A-vitaminform som är involverad i den visuella processen i ögats retina.

Ryggradsdjur kan ta upp retinal direkt från kött, eller så kan de producera retinal från karotenoider från växtriket.

Andra former av A-vitamin, som retinol och en delvis aktiv form, retinoinsyra, kan båda produceras från retinal: retinal kan reduceras till alkoholen retinol med hjälp av enzymet retinoldehydrogenas i tarmen.

Retinal kan produceras för industriellt bruk.