Du är nu vid innehållet

Vad är niacin?

Niacin, B3-vitamin, är en vattenlöslig organisk kemisk substans tillhörande gruppen pyridinkarboxylsyror.

Denna grupp inkluderar pikolinsyra, nikotinsyra och isonikotinsyra.

Denna vattenlösliga substans är ett derativ av pyridin med en karboxylgrupp (COOH) i 3-positionen.

Nikotinsyrans amid heter nikotinamid och är en av byggstenarna i den energibärande molekylen nikotinamidadenindinukleotid (NAD+).

Här har karboxylgruppen ersatts av en karboxamidgrupp (CONH2).

Det finns även mer komplexa amider och varianter av estrar.

I kosttillskott pratar man om två olika former av niacin, nikotinsyra och nikotinamid.

B3-vitamin, niacin, kan bestå av nikotinsyra och nikotinamid i olika proportioner.