Du är nu vid innehållet

Vad är magnesium?

Magnesium är ett grundämne som finns i växter, marken och i havsvatten – exempelvis varje kubikkilometer havsvatten innehåller ca 1,3 miljarder kilo magnesium.

Magnesium är inblandat i flera hundra enzymreaktioner i kroppen.

Magnesium behövs bland annat för produktionen av protein, för omsättningen av kalcium samt för normal nerv- och muskelfunktion.