Du är nu vid innehållet

Vad är kelat och aminsosyrakelat?

Ett kelat är kemisk bindning mellan en metall‐/mineralatom och en atom, jon, eller molekyl som kallas ligand.

Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.

Ett aminosyrakelat är sammansatt av en aminosyra som har två eller flera donationsgrupper (elektrondonatorer) kombinerad med ett mineral.

Kombinationen är sammansatt så att en eller flera ringar bildas med mineralet som den slutande komponenten i en heterocyklisk ring.

Bilden hämtad från https://www.albionnutritionalfacts.com/

Kelatstrukturer innehåller kovalenta bindningar, vilka skiljer sig från mineralsalter med jonbindningar i sin struktur.

Mineralaminosyrakelat är bidentata (mineral bundet med två ändar till aminosyraliganden) och har en ring i sin struktur. Bidentata (även kallad didentata) ligander binder med två atomer.

Bidentat struktur. Bild från Wikimedia Commons.

Bidentat ring.

Detta medan andra mineralkomplex är monodentata (mineralet är bundet till en av dess ligander) utan ringstruktur.

Atom med monodentata ligander

Ett aminosyrakelat kan existera vid ett molar-ratio (L:M) om 1:1 till 3:1. Bäst för ett mineralkelat är ett 2:1 molar-ratio: +2 mineral har optimala kemiska egenskaper för att ge bästa möjliga fördelar hos ett aminosyrakelat.

National Nutritional Foods Association i USA har sammanfattat följande:

Metal Amino Acid Chelate is the product resulting from the reaction of a metal ion from a soluble metal salt with amino acids with a mole ratio of one mole of metal to one to three (preferably two) moles of amino acids to form coordinate covalent bonds. The average molecular weight of the hydrolyzed amino acids must be about 150 AMU (Atomic Mass Units) and the resulting chelate must not exceed 800 AMU. The minimum elemental metal content must be declared. It will be declared as a METAL amino acid chelate; e.g. Copper Amino Acid Chelate.